taxi

100 éves a Főtaxi: A kezdetek 2. rész

2014.12.05.

2013-ban jelent meg a Főtaxi Zrt. kiadásában Hidvégi János Péter könyve 100 éves a Főtaxi címmel. Ebből közlünk fejezeteket.

Az első részt IDE kattintva olvashatja el. 

A fuvarozásra az engedélyt negyven évre kérték, indoklásukban a gépkocsik beszerzésének jelentős költségét és a hosszú megtérülési időt nevezték meg. Kérték a tanácsot, hogy kérvényüket mielőbb, sürgősen vegyék tárgyalás alá. A Marta részéről a megbeszéléseket Haltenberger Samu, a Marta vezérigazgatója vezette, aki 1912. november 1-ig a Magyar Királyi Posta automobil üzemeinek az irányítója volt.

A tanács nem késlekedett. 1913. január 28-i ülésén C-161324/1912-V. határozatában a Martának 200 géperejű bérkocsi üzemben tartására adott engedélyt. Határoztában kimondta, hogy a „közlekedési érdekek kielégítését akként látja legmegfelelőbben biztosítva, ha a géperejű bérkocsi-rendszámok csakis nagyvállalatok részére engedélyeztetnek”. A tanács 500-ban állapította meg a forgalomba állítható gépkocsik számát, egyidejűleg kikötötte, hogy a gépkocsik felét 1913 végéig forgalomba kell helyezni.

A tanács ugyanazon a napon – szigorú feltételekkel – szerződést kötött a Martával az üzem megindításáról. A szerződésben szerepelt: a Marta kötelezi magát, hogy az engedélyezett összes forgalomba helyezett géperejű bérkocsi után az előzetesen megállapított 500 korona engedélyezési díjat fizet évente. Abban az esetben, ha a napi átlagos bruttó bevétel kocsinként meghaladja a 65 koronát, az afölötti bevétel 15 százalékát, ha pedig a 70 koronát, az afölötti rész 30 százalékát a székesfőváros részére megfizeti.

A viteldíjakról a tanács a 1146/1912. rendelet 1. viteldíjszabályzata alapján rendelkezett: „amennyiben a folytatólagos távolságokra megállapított hatvan filléres kilometrikus díj 10%-al, vagy azon alul leszállíttatik, a megállapított engedélydíj 50%-al, annál nagyobb csökkenés esetén 100%-al csökken”. Ez azt jelentette, hogy amennyiben a tanács a viteldíjat 10 százaléknál nagyobb mértékben csökkentette volna, a vállalatnak nem kellett volna engedélydíjat fizetnie, ha azonban a tarifát az engedélyes kérelmére szállítják le, az engedélydíj nem változik. A tanács vállalta, hogy ha 1913. január 1-től tíz éven belül a megállapított 500 − 350 benzinüzemű és 150 villamos üzemű − bérkocsin felül újabb bérkocsik forgalomba hozatalát határozná el, és ezeket nem saját maga üzemeltetné, a megajánlott legelőnyösebb feltételek mellett a gépkocsik 50 százalékára az engedélyesnek elővásárlási jogot biztosít.

A Marta kötelezte magát, hogy a főváros részére szükséges fuvarokat a viteldíjjelző készülék által mutatott díj 60 százalékának megtérítése ellenében vállalja. A teljesített fuvarok évente legfeljebb 150 napra terjedhettek, és az egy alkalommal igénybe vehető bérkocsik száma ötnél nem lehetett több. Egy kocsinapnak 12 órai kocsihasználat számított. A megállapítottakon felüli fuvarokat teljes díjazással fizették.

A tanács részéről a szerződést Simon Sándor és Martos Vilmos, a Marta részéről Haltenberger Samu és Rechnitz Béla, a Ruggyantagyár vezérigazgatója írta alá.

A Közlekedési Ügyosztály tárgyalásai eredményeként a Benz Magyar Automobil és Motorgyár Rt. az ajánlott feltételeket elfogadta, 1913. február 14-én C-9274/1913-V. számú tanácsi határozatával 150 géperejű bérkocsi forgalomba helyezésére adott negyven évre a Martával megegyező feltételekkel  engedélyt.

Ugyanígy jutott engedélyhez a Magyar Lloyd Automobil és Motorgyár Rt. is, amely 150 villamos hajtású autótaxi üzembe helyezésére kapott jogot.

A társaság a „Magyar Királyi Igazságügyi Minisztériummal kötött szerződés értelmében köteles Aszódon a Javító Intézeti berendezések keretében automobil gyárat felállítani és berendezni és pedig a szerződés jóváhagyásától számított másfél éven belül. Ez a határidő a folyó év végével telik le. A vállalat a gyárat megépítette, a berendezés és a felszerelés pedig szintén folyamatban van. Ugyancsak a szerződéses kikötések értelmében mindaddig, amíg a gyár teljesen berendezve és felszerelve üzemképes állapotban nincs, a javító intézet a saját helyiségeit köteles műhely céljaira a vállalat rendelkezésére bocsájtani. Ezekben a műhelyekben az automobil gyártási munkálatok jelenleg is folyamatban vannak… a Lloyd részvénytársaság úgy az előírt óvadékot, mint a bérkocsisok kártalanítására szükséges összeget igenis letette.” (Budapest Székesfőváros közgyűlésének 1913. június 6-i ülésén.)

A Martának kiadott működési engedélyben tovább pontosították az üzemeltetés feltételeit: eszerint a tanács a Martának 1953. január 1-jén reggeli öt óráig engedélyt adott, hogy Budapesten „200 db. benzinüzemű gépkocsival a bérkocsi-ipart gyakorolja”. A tanács, gondolva arra, hogy az autótaxik megjelenésével a bérkocsiipar forgalma jelentősen visszaeshet, próbálta részlegesen kártalanítani
a bérkocsisokat.

Az engedélyes köteles volt a részére engedélyezett bérkocsi-jogosítványok 50 százalékát olyan kétfogatú bérkocsi iparostól egyenként 3000 korona készpénzzel megváltani, akik kettőnél több bérkocsi jogosítvánnyal nem rendelkeztek, és akik jogosítványukat még 1912. január 1. előtt szerezték. A rendelet kikötötte: amennyiben 1913. december 31-ig nem lenne megfelelő számú igényjogosult, akkor a rendszámmegváltási kötelezettség megszűnik. A Marta rendszámmegváltási kötelezettségének teljesítésére a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság 300 000 koronás folyószámlahitelt nyújtott, amelyből a tanács a jelentkezés sorrendjében az igényjogosult bérkocsiiparosok részére a bérkocsiengedélyek átengedése ellenében folyósított.

„A géperejű bérkocsik forgalomba helyezése legkésőbb 1913. június 1. napjáig okvetlenül megkezdendő, és december 31-ig létszámának legalább 50%-a forgalomba helyezendő. A még hátralévő 50% legkésőbb 1914. december 31-ig forgalomba helyezendő.

A gépkocsiknak az 57000/ 1910 belügyminiszteri rendelet és a C-29542/1912-V. szabályzatban foglaltak szerint elsőrangú gyártmányoknak kell lenniük. A gépkocsikat forgalomba helyezés előtt a fővárosi tanácsnak be kellett mutatni. A tanács kikötötte, ha a gépkocsikat nem találja megfelelőnek, vagy a javított gépkocsik száma 15 napon keresztül meghaladja a 10 %-ot, a tanács előírhatja más típus alkalmazását. A gépkocsikon a Magyar Királyi Mértékügyi Intézet által hitelesített viteldíjjelző készüléket
(taxamétert) kellett alkalmazni.

Az engedélyes köteles volt a bérkocsi üzeméhez mért elegendő, tágas, teljesen felszerelt garaget, javító műhelyt és a tűz és életbiztonság követelményeinek teljesen megfelelő benzin raktárt, az engedély kiadásától egy éven belül létesíteni”. A tanács által kijelölt bérkocsiállomásokon, ahová géperejű bérkocsikat nagyobb számban osztanak be, telefonállomásokat kellett létesíteni, és a géperejű bérkocsik részarányában fenntartási költségeiket viselni.

A gépkocsivezetők a Főváros Tanácsa által elfogadott egyenruhát és sapkát voltak kötelesek viselni. A javításra kerülő kocsik pótlására a forgalomban lévő gépkocsik számán felül legalább 10 százalékot meghaladó gépkocsit állandó készenlétben kellett tartani. A vállalat köteles volt nagyobb utakra túrakocsikat beszerezni. Engedélydíj fejében minden forgalomba helyezett automobil után január 1-jén és július 1-jén évenként összesen 500 koronát kellett a Fővárosi Tanácsnak fizetni. A vállalt kötelezettségei biztosítékaként gépkocsinként 500 koronát és 100 000 koronát óvadékképes letétben biztosítékként letétbe kellett helyeznie.

Mozgósítás, háború, sztrájk, bojkott, munkáskizárás esetén kötelezettségeinek felfüggesztését, az ennek megfelelő engedélyidő meghosszabbítását kérhették. A Benz és a Lloyd ugyanezekkel, illetve majdnem ugyanezekkel a feltételekkel kezdhette meg az ipar gyakorlását.  

 

Az oldal fő támogatója

 

2019.06.24
Idehaza is bemutatkozott a cseh márka új üdvöskéje a ŠKODA Scala. A szalagátvágás két társmodellje....
2019.06.24
Csaknem 10 százalékkal nőtt az oroszországi gépjárműgyártás teljesítménye 2019 első harmadában. Az....
2019.06.24
Luis Eduardo Leon Kolumbiából küldte rajzát az Autós Nagykoalíció és az autoszektor.hu karikatúra....
2019.06.24
A Ford külön sajtótájékoztatón jelenti be a Ford GT szupersportkocsival kapcsolatos híreket július....
2019.06.24
- A négy júliusi hétvégén lezárják a járműforgalom elől a Szabadság hidat, így az a gyalogosoké....
2019.06.24
- A Mol emeli 3 forinttal a benzin és 5 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát szerdán -....
2019.06.24
Jeff Bezos, a Blue Origin űrvállalat alapítója, az Amazon vezetője a múlt hónapban Washingtonban....
2019.06.24
Több cikkben is foglalkoztunk már az utóbbi években az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában....
2019.06.24
Néhány hónappal a limuzin bevezetése után a Peugeot bemutatja az új 508 kombi változatát. A....
2019.06.24
A Renault Hungária Kft. két autót jelölt az Év Magyar Autója versenyben. Az új, immár ötödik....