autótechnika

Autótechnika autósoknak: Kötélvégen

2014.01.24.

Az üzemképtelen autó továbbítása – vontatása vagy szállítása – is azok közé az esetek közé tartozik, melyben nem árt, sőt elővigyázatosságból nagyon jó, ha az autó vezetője is ismeri a saját autójára vonatkozó műszaki tudnivalókat.

Szerző: Dr. Nagyszokolyai Iván

Ha az autómentés végző személy munkájának szakembere, akkor bizonyára nem követ el szarvashibát, a mentés során az autó szerkezetében nem okoz még nagyobb kárt.

(Az autómentés – most csak a műszaki részét tekintve – nyugodtan lehetne szakma. Ma arról csak vita folyik, ha egyáltalán ez napirenden van, hogy ki, milyen „jogosítvánnyal” végezhet mentést, milyen legyen ennek a tevékenységnek a szabályozása, mi az ismeretanyaga stb. Sajnos ma Magyarországon kaotikus a helyzet, és a sokszor kiszolgáltatott belföldi és külföldi károsultak „levágásának” rémtörténetei és a szakmaiatlanság hírei szájról szájra terjednek, az internet adta fórumok pedig ezeknek kért és kéretlen hírvivője.)

A dolog azzal kezdődik, hogy az önjárásra képtelen (tehát nem auto mobil) járművünk elvitelének módját kell megtalálnunk, azt, hogy vontatható-e, vagy tréleren viendő.

Ha vontatható, akkor miként. A KRESZ is tartalmaz előírásokat „A járműközlekedésre vonatkozó szabályok, rendkívüli események, 57. § Elromlott jármű vontatása” fejeztében, ennek is tanácsos utánanézni, ha már feledtük volna. Nézzünk néhány passzust!

Elromlott jármű vontatása során fokozott óvatossággal, lehetőleg kisforgalmú úton és időszakban kell közlekedni. Autópályáról és autóútról az elromlott járművet vontató járművel a legközelebbi lehajtásra szolgáló úton, illetőleg útkereszteződésben le kell térni.

Elromlott gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet vontatni csak olyan járművel szabad, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármű tényleges súlyának a felét; ha azonban az üzemi fékberendezés romlott el, vontatásra csak olyan járművet szabad használni, amelynek tényleges súlya eléri a vontatott jármű tényleges súlyát.

Kétkerekű motorkerékpárt, segédmotoros kerékpárt és kerékpárt vontatni, valamint ilyen járművel más járművet vontatni tilos.

Olyan járművet, amelynek kormányszerkezete romlott el, csak emelve szabad vontatni. Emelve vontatásnál a vontatott járművet úgy kell rögzíteni, hogy a megemelt rész oldalirányban ki ne lenghessen. Járművet emelve úgy vontatni, hogy a kormányozott kerekein gördüljön, csak abban az esetben szabad, ha a kormányzott kerekeket elfordulás ellen megfelelően rögzítették.

A vontatott járművet olyan személynek kell vezetnie, aki megfelel a vonatkozó rendelkezéseknek. Vontatott járművön - a vezetőn kívül - személyt szállítani tilos; az emelve vontatott járművön még vezető sem utazhat.

A vontatórudat, illetőleg a vontatókötelet a járműveken úgy kell rögzíteni, hogy az le ne szakadhasson. A vontatórúdnak, illetőleg a vontatókötélnek olyan hosszúnak kell lennie, hogy a két jármű kanyarodás közben össze ne érhessen; nem lehet azonban hosszabb, mint a vontatott jármű. Ha a vontatórúd, illetőleg a vontatókötél három méternél hosszabb, azt feltűnő módon (pl. zászlóval, lámpával) meg kell jelölni.

Olyan járművet, amelynek üzemi fékberendezése romlott el, vagy amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kilogrammot meghaladja, csak - a húzó- és a nyomóerők felvételére egyaránt alkalmas - merev vontatórúddal szabad vontatni.

A vontatott jármű féklámpáját és irányjelző berendezését – kivéve, ha a járművet emelve vontatják - működtetni kell, továbbá - éjszaka és korlátozott látási viszonyok között - a vontatott járművet is ki kell világítani.

Ennyit a KRESZ hozzánk intézett szavaiból.

Az üzemképtelen vagy karambolos gépkocsi vontatása, szállítása valóban nagy körültekintést – ez kétszer aláhúzandó – igényel.

Amennyiben a gépkocsi motorja üzemképtelen, de gurulóképes, fékezhető és irányítható, akkor a vontatott jármű vezetőjének közreműködésével vontatható.

Vegyük figyelembe ilyenkor - megizzadva fogjuk megtapasztalni -, hogy álló motor esetén a kormánymű és a fékrendszer szervo-rásegítése nem működik, ezért a kormányzáshoz és a fékezéshez a megszokottnál lényegesen nagyobb erőt kell kifejteni.

Éjszaka természetesen a gépkocsit ki kell világítani, de egyébként is igyekezzünk felhívni magunkra a figyelmet, például azzal, hogy az elakadásjelző háromszöget a hátsó ablakba tesszük, nehogy a vontatott autóba belefusson a mögöttünk haladó.

Minden vontatás előtt ellenőrizzük a kormányzár nyitott állapotát.

Ha lehet, akkor a vontatáshoz merev vonórudat használjunk.

Kötél vagy kábel használata esetén (amikor ez megengedett), természetesen szükséges, hogy a vontatott jármű fékezhető legyen.

Nem lehet vontatni olyan járművet, amelynek az úton való haladási képessége megváltozott.

Vontatás során kerüljük a rángatást, mert károsodhat a gépjármű. Ügyesség kell ahhoz, hogy úgy vezessünk, hogy a vonókötél mindig feszes legyen.

Tanácsos vontatásnál maximálisan 30 - 40 km/h sebességgel haladni.

Elektronikus kormányzáraknál külön eljárás szükséges a kormányzár oldásához, ha az zárt állapotban van a vontatás előtt. (Rövid szakmai anyagunkban csak példákat tudunk adni, a konkrét esetben remélhető, hogy az autómentést végző szakember tudja a helyes választ, jó, ha az adott márka asszisztens szolgálatának szakembere jön a segítségünkre.)

Csak egy példa

Elektronikus kormányzáras Renault gépjárműveknél a kormányzár oldásához az alábbiakat kell végrehajtani:

- a kártyát helyezzük a kártyaleolvasóba,

- öt másodpercig az indító- és leállítógombot tartsuk megnyomva, a pedálok érintése nélkül.

- a Renault kártyát a vontatás teljes időtartama alatt hagyja a kártyaolvasóban.

A kormányzár kinyílik, a gépkocsi segédberendezés funkciói táplálást kapnak, és működőképesek a jelzőfények (féklámpa, irányjelző lámpák stb.).

A vontatás végén az akkumulátor lemerülését elkerülendő, kétszer egymás után meg kell nyomni az indító- és leállító-gombot.

Automatikus sebességváltóval szerelt gépjárművek vontatása

Válasszuk az N előválasztókar állást.

Ha a kar P helyzetben beszorul, amikor lenyomjuk a fékpedált, lehetséges a kar kézzel való szabaddá tétele. A kezelési útmutató szerint -, betartva a megadott műveleti sorrendet (ez típusfüggő!), a kar N állásba helyezhető.

A maximálisan megengedett vontatási távolság 50 km. (Álló motornál a sebességváltó olajszivattyúja nem működik, ezért a váltó kenése nagyobb sebességeknél és nagyobb távolságok megtételénél nem megfelelő.)

A gépjármű vontatásánál az erőátviteli rendszer sajátosságait feltétlenül ismerni kell. A gépjármű vontatási szabályait a kezelési utasítás tartalmazza.

A helytelen vontatás az erőátviteli rendszert súlyosan károsítja!

A gépjárműmentő, vontató autó, ha egy tengely megemelésével tud vontatni, a hajtott tengelyt kell megemelni.

Az összkerékhajtású változatoknál – elővigyázatosságból – az autószállító gépjárművet célszerű igénybe venni. Ha csak az egyik tengelyt emelve vontatunk, nem tudhatjuk, hogy ez a beforgatás az összkerékhajtás szerkezeteit miként terheli, és sajnos teszi tönkre.

Ha nem tudjuk platóra tenni a sérült autót, akkor az alább látható emelt, görgőzsámolyos megoldást kell választani.

 

Vontatáshoz csak a vontatásra kiképzett első és hátsó vontatási pontokat, a becsavarható vonószemeket szabad használni.

Soha nem a féltengelyeket vagy a felfüggesztés karjait. Az itt található, lengőkarokra ragasztott matricák feliratai erre szigorúan figyelmeztetnek.

A vonószemek kizárólag vízszintes vontatásra alkalmasak, segítségükkel soha ne kíséreljék meg - akár közvetlenül, akár közvetve - a gépkocsi felemelését.

Hozzáférés a vontatási pontokhoz:

  • általában a lökhárítók fedéllel zárt nyílása mögött találjuk a vonószem menetes furatát,
  • vegyük le a fedelet, csavarjuk be kézzel, ütközésig a vonószemet (4. ábra),
  • majd a szerszámkészletben található kerékcsavarkulccsal húzzuk meg (5. ábra).

A vonószem és a kerékcsavarkulcs a kerékszerelő készletben van.

4. ábra

 

5. ábra

Az elmondottak – a vontatási pontokra való csatlakozás - igazak abban az esetben is, ha az autómentőre kell felhúzni sérült vagy nem sérült járművünket. Karambolos esetben sem igaz az, ha a húzás csatlakozási helyét kell megtalálni, hogy „ennek már mindegy”, mert lehet, hogy még ép „belső szerveket” ezzel tovább károsítunk.

Ügyeljünk arra, hogy vontatás, szállítás alatt karambolos autónkból ne folyjon semmiféle üzemanyag, kenőanyag.

Dr. Nagyszokolyai Iván

az Autótechnika folyóirat főszerkesztője

(a témához kapcsolódó további szakmai cikkek az Autótechnika folyóiratban, illetve a http://autotechnika.hu oldalon olvashatóak.)

 

Az oldal fő támogatója

 

2024.05.29
Ideális megoldás lenne az automobilizmus gondjaira a hidrogénhajtás, mert nem szennyezi a....
2024.05.29
Egyszerre két, párhuzamos kutatási és fejlesztési projektet indít útjára a Toyota. Az egyikben a....
2024.05.29
Az elmúlt években hatalmas változáson ment keresztül a gyári első szerelés (original equipment, OE....
2024.05.29
Két kerékpáros ütközött össze Debrecenben, egyikőjük súlyos sérüléseket szenvedett. ..
2024.05.29
Befejeződött a Hungaroringen zajló munkálatok első üteme, amely során látványos változáson esett át....
2024.05.29
Megint jön egy újabb szezon, kétkerékre pattan a magyar! De jó is lenne, viszont nem eszik ilyen....
2024.05.29
A retró járművek rajongói 2024. június 1-jén és 2-án az ötvenéves V63-as Gigant villanymozdony....
2024.05.29
Visszatérnek az étkezőkocsik a Balaton InterCitykbe. Idén május 25-től – egészen a szezon végéig –....
2024.05.29
Nem megnyugtatóak a keddi közlekedési baleseti statisztikák, amelyeket az Országos Rendőr-....
2024.05.29
A magyarázat már-már banális, mégis kevesen tudják a választ.   ..