dízeladagoló

A próbapad minősít és adja a kódot - Dízelinjektor-kódolás

2014.10.24.

A common rail injektorok a mai dízelmotorok alkatrészeinek sorában igazi finommechanikai műremekek. Alkatrészeinek illesztése néhány mikron. Még a sorozatgyártásban betartott ilyen szigorú illesztés mellett is szórnak az egyedi gázolaj átáramlási jellemzői. Ezt elektronikus „illesztéssel” – kódolással – kell még korrigálni. A gyártó elvégzi új injektoroknál, a dízel-szakműhely pedig az injektor felújítása után. A kódolás ma már kötelező művelet! Nézzük, hogy mit is jelent az elektronikus korrekció, a kódolás!

A common rail injektorok mindegyike egyedi azonosítóval, kóddal rendelkezik. A kód azonos típuson belül az adott injektor működési jellemzőit tartalmazza. A kóddal történő illesztés révén az egyes injektorok szállítása kiegyenlítődik, így a hengerek üzeme azonossá, a motorjárás egyenletessé válik.

Szigorú tűréssel készült, méretláncot alkotó szerkezeti elemeink gondos gyártás és méretellenőrzés ellenére sem lesznek tökéletesen azonosak. Különösen azok az alkatrészek mutatnak eltérést, melyeken folyadék áramlik át, tehát az átfolyási jellemzőknek kell, kellene szigorúan azonosnak lenniük.

Mikronos illesztés

Napjaink CR injektorainak illesztése néhány mikron, ezen a pontosságon már nincs mit fokozni. A szelepeken, belső fojtásokon való átáramlás jellemzőit a geometria határozza meg, gyártásuk méretpontossága a lehető legpontosabb.

Mégis az a helyzet, hogy egy névleges működtetési input vezérlőjel hatására az injektoron, egyedről egyedre más és más az átfolyó mennyiség. Ennek nem csak szerkezet geometriai okai vannak, hanem a beavatkozó (elektromágnes vagy piezo) saját jellemzői is. Tetézzük még azzal a dolgot, hogy az injektor széles tartományú dózisa (0,1 … 100 mg/löket), ugyancsak tág határú tápnyomása (150 … 1800 bar) és működési frekvenciája (motorfordulatszám), ezt jellegmezővé, jellegfelületté szélesíti. Minden pontjában a szállításnak névleges értékűnek kell lenni. Ezt a szállítási azonosságot a gépészet, azaz az injektorok darabról darabra, a legszigorúbb tűrések mellett sem tudják hozni. A mérések azt mutatják, hogy ± 5 mg/löket eltérés hamar összejön.

Elektromos korrekció

Kézenfekvő tehát az elektromos vezérlési korrekció. Egy adott jellegmező pontban az alap adat a szállítási mennyiség. Az injektor egyed vezérlő jelét, inputját, kell úgy meghatározni, hogy a kívánt dózist szállítsa az injektor. Ez az injektor kódolás. Az injektor egyedi kód az ECU számára összetett információ, azt mutatja, hogy a névleges vezérlési értéktől – villamos vezérlő jeltől – mennyivel térjen el a működési jellegmező résztartományaiban azért, hogy az injektor az alapadatnak, a „kell” értéknek megfelelően szállítson. Természetesen nem mindenpontos a korrekció. Van, ahol az egyes szállítási karakterisztikát befolyásolja, van, ahol ezeket szakaszokra bontva is korrigálja.

A CR injektor gyártója minden egyes injektort kóddal lát el, az injektorra ezt felírja. A motorgyártó a kódot a motorirányító egységbe beírja. Vannak gyártók, akik a kódokat címkére is felírják és a címkét valahová a motorra felragasztják.

Örök érvényű-e a kód?

Nem, mert az injektor tulajdonságai a használattal – kopással, belső lerakodásokkal, az elektromos egység fáradásával – megváltoznak. Jelenti-e ez azt, hogy adott üzemidő, futásteljesítmény után ajánlatos újra kódoltatni az injektort? Vannak rendszerek, mely képesek a változásokat észlelni és a kódolást automatikusan módosítani. Ezek az ún. adaptív rendszerek. Ha nem ilyen a rendszer, akkor talán igen, de erre a luxuskiadásra nem lehet és talán nem is kell rávenni a dízelautó tulajdonosát. A használtautó gazdája, még ha tud is a dologról, legkisebb gondja is nagyobb ennél…

Amikor az injektort megbontják, porlasztócsúcsot vagy egyéb alkatrészt cserélnek benne és beállítják, feltétlenül szükséges új kód generálása.

A kód mérése

A kódoláshoz szükséges információk nem egy önálló próbapadi injektormérésből származnak, hanem az injektor valamennyi szállítási, tömítettségi tulajdonságát felmérő, komplex méréssorozatból. Az állapotvizsgálat injektor-próbapadon (régen adagoló próbapadnak mondtuk) teljesen automatikusan fut le, akár több óráig is tart a vizsgálat. Ennek eredményét egy állapot lapon összegezve kapjuk meg, melyen a kód is szerepel. Az lehet, hogy megtartja a régi kódot, többnyire azonban újat kap. Nincs kizárva, hogy a próbapad szoftvere megállapítja a teszt alapján, hogy az injektor már olyan rossz műszaki állapotban van, hogy kódot nem kaphat. Bosch injektorok ún. harmadik lépcsős javítása (alkatrészcsere és beállítás) lehetővé teszi, hogy a beállítást a megengedett tűrési mezőn belül eltolják, és ezek után újramérve az injektor-próbapad - az esetek többségében - már tud kódot adni. Érzékelhető, hogy mindez sok időt, főleg drága próbapadi időt igényel, tehát nem olcsó művelet, mely közelítheti az új injektor árát.

Bosch CR injektorok méréséhez az EPS708 vagy EPS815 típusú padok alkalmasak EPS945 rendszerszoftverrel.

Bosch kódok

A Bosch CR injektorokat kezdetben osztályba sorolták. Az osztályba sorolás az ún. emissziós munkapontban adta a szállítás korrekciót, tehát itt hozták azonos befecskendezési értékre az egyes injektorokat. A próbapadi vizsgálatok után kapott kód a lehetséges három osztály egyikébe rendelhette az injektort.

Az osztály azonosító jel lehet 1-2-3, vagy ABC, vagy XYZ.

Osztálybasorolt (2 és Y) Bosch CR injektorok

Az autó/motor gyártótól függött, hogy milyen nevet kért a kódnak.

Ahogy fejlődött a technika, a korrekció finomsága is egyre jobb lett. Megjelent az IMA kód, vagy IMA jelzés.

IMA kód egy Bosch CR injektoron

Az IMA a német – Injektor Mengen Abgleich rövidítése, injektor mennyiségi kiegyenlítésnek, összehangolásnak fordíthatjuk. Angol nyelvű megfelelője az IQA (Injector Quantity Adjustment). A karakterszám függ, hogy a motor melyik EURO emissziós generációhoz tartozik.

A próbapadi mérésnél, ha beadjuk a mérendő injektor IMA kódját, a Bosch próbapad ennek helytállóságát ellenőrzi egy viszonylag szélesebb, ellenőrzési tűréssel. Ha ebbe belefér a műszaki állapot, akkor visszakapja az injektor az eredeti, gyári kódját. Ha nem adjuk be az IMA karaktersort, akkor szigorúbb tűréssel újrakódol, természetesen új kódot ad.

Mi a helyzet a piezossal?

Maradjunk még a Bosch injektoroknál. A piezo injektor kódja szintén 7 karakterből áll. Az első 6 karakter az IQA (IMA), az utolsó, a hetedik, mely mindig betű, az IVA (ISA) kód, mely a feszültség illesztésre utal. Ez alapján az „agy” a feszültséget 4 Voltos lépcsőkben növeli. Az IVA az angol Injector Voltage Adjustment rövidítése, német megfelelője az ISA – Injektor Spannung Abgleich. Egy példa: IQA: 8ZR28S, az IVA: G

IMA (IQA) és ISA (IVA) kód egy Bosch piezo injektoron

Delphi injektorok

Természetesen a Delphi injektoroknak is van kódja, illetve alkatrészcserés javítás után újra kell az injektort kódolni.

Egy Delphi injektor feliratai

A Hartridge CRi-PC próbapad alkalmas gyári technológiával a vizsgálatra és annak eredményeként a kód megadására.

A Delphi először a C2I injektor kódot vezette be, ez 16 karakterű, hexadecimális (5. ábra).

C2I 16 karakteres kód egy Delphi CR injektoron

A korrekcióval a befecskendezési karakterisztikákat egy paraméterben, az adott karakterisztika meredekségében módosítják.

A Delphi később bevezette a C3I már 20 karakterű, alfanumerikus kódot (lásd a címképet). A korrekcióval a befecskendezési karakterisztikákat három szakaszra bontva a szakasz meredekséget módosítják.

A C2I a Correction Individual Injector (egyedi injektor korrekció) rövidítése, a C3I pedig a Correction Improved Individual Injector, azaz a tökéletesített egyedi injektor korrekciót jelöli.

A gyártási szórásból eredő szállításkülönbségek legnagyobb eltérése a névlegestől 5,5 mg/löket. C2I korrekcióval az eltérés lecsökken 3,2 mg/löketre, C3I korrekcióval  pedig gyakorlatilag 1 mg/löket alá.

Gyakorlati tanácsok

Mivel a korszerű rendszerek adaptívak, az alap kód adta műszaki korrekciós adatok a motorműködés közben módosulnak. Ha tehát az IMA, vagy az IMA-ISA, vagy a C2I, C3I kódot változtatni kell, újat beírni az ECU-ba, akkor vagy az új kód eleve törli az adaptív memóriát, vagy azt külön kell törölni. Kódbevitel injektor vagy ECU cserénél szükséges.

Ha egy injektor üzemben van, akkor ne töröljük az adaptív memóriát! Van azonban kivétel: ha a CR rendszerben paraméter-befolyásoló elemet cseréltünk, például nyomásadót, akkor célszerű törölni az injektor adaptív memóriáját.

Az ECU-ba a kód bevitelnél tudni kell, hogy az adott injektor melyik hengerben van, azaz a motor hengereinek számozását. Még soros motornál is meg kell nézni a dokumentációt, hogy vajon a váltó, vagy a másik végen van-e az egyes henger. Ford TDCi motoroknál az 1-es henger a váltó felől van.

Másik probléma, hogy a motorra ragasztott címkén az injektor kódok fizikai hengersorrendben vannak-e feltüntetve vagy gyújtási sorrendnek megfelelően.

Előírás lehet az is, hogy csak környezeti hőmérsékletre lehűlt motornál lehet a kódbeadást megadni.

A lényeg, mint mindig „Nem rutinból, hanem kottából!”.

Vigyázzunk, hogy ne keverjük a beírásnál a nullát és az O betűt!

Az új kód bevitele után néhány gyártónál még szükséges rövid országúti menet, hogy például a pilotbefecskendezés is helyreálljon.

Mit eredményez a kódolás?

Ettől lesz finom a motorjárás, kedvezően hat a fogyasztásra, dinamikára, füstölésre. Autószerelők mondták korábban, az első kódolási előírások megjelenésekor, hogy nincs érezhető hatása, nem rabolják az idejüket a kódolással. Igazuk is lehetett, lásd az egypontos „emissziós illesztést”. Mára nagyot változott a világ: a kódolatlanság, félrekódolás érezhető motorjárási rendellenességet von maga után. Csak kódolással lesz járóbetegből jó motor.

A ma autójavításához ez is nélkülözhetetlenül hozzátartozik. Több tízmilliós berendezéseket, komoly szaktudást, melyet rendszeresen meg kell újítani, komoly műhelyinvesztíciót jelent a szakműhelyeknek.

Ezért sem olcsó ma a dízel javítás.

 

Dr. Nagyszokolyai Iván

az Autótechnika főszerkesztője

(Az Autótechnika folyóiratban a témához kapcsolódó szakmai cikkek jelent meg, ezek a lap előfizetőinek visszamenőleg is olvashatóak a http://autotechnika.hu oldalon. További információt is itt találhatnak.)

 

Az oldal fő támogatója

 

2021.06.17
A világ autóiparának és autófejlesztésének egyik emblematikus alakja, Wolfgang Reizle nyilvánította....
2021.06.17
„Felvillanyozva” juthatnak el Budapesten, a foci-Eb hivatalos szurkolói zónájába azok a....
2021.06.17
Kénytelenek voltak betörni a tűző napon parkoló autó egyik ablakát - írja a police.hu   ..
2021.06.17
A szeptemberi IAA koncepciójáról még nem döntöttek végleg, de a látogatóknak valószínűleg FFP2-es....
2021.06.17
A pandémia szorítása után sokan indulnak útnak nyaralni autóval Európa különböző országaiba. A....
2021.06.17
Nagy szabású közös projektet indít a Japán Űrkutatási Ügynökség (Japan Aerospace Exploration Agency....
2021.06.17
Egy részlegesen kiépített, használaton kívüli vasúti átjárón teherautóval próbált meg áthajtani az....
2021.06.17
Akkora az érdeklődés a Lamborghini sportautói iránt, hogy az idei kapacitások gyakorlatilag majdnem....
2021.06.17
A Jaguar Land Rover az új Land Rover Defenderre épülő, hidrogénüzemű (hydrogen fuel cell electric....
2021.06.17
„Úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted!” Az Autós Nagykoalíció....