autótechnika

Bikázás avagy motorindítás külső segítséggel

2014.01.31.

Amennyiben a gépjármű saját akkumulátora lemerült, motorjának indítása két módon lehetséges. A jármű megtolásával/behúzásával, az indítómotor külső villamos táplálásával, indítás önálló segédakkumulátorral, indítás másik jármű villamos hálózatáról.

Szerző: Dr. Nagyszokolyai Iván

Az akkumulátor lemerülésének, tönkremenetelének lehetséges okai

A töltési rendszer jó műszaki állapota mellett is lehetséges az akkumulátor lemerülése. Hosszabban nem használt gépjárműnél a kisülésnek két „természetes” oka lehet:
- az akkumulátor önkisülése (minden akkumulátornak van önkisülése, a hagyományos akkumulátoré típustól függően 3-8 hónap között van, míg a kalcium ötvözésűeké 16-18 hónap),
- állandó fogyasztó (nem járó motornál, gyújtáskulcs kivétele után is a hálózatra kapcsolt fogyasztó.

Alapesetben is van az akkumulátorból a gyújtás levétele után áramkivétel. Az autó néhány elektronikai egysége állandó fogyasztó, melynek fogyasztása, jól feltöltött akkumulátornál, néhány nap eltelte után sem veszélyezteti az indíthatóságot.
Problémás esetben – gyors nyugalmi helyzeti lemerülésnél - az állandó, vagy rejtett fogyasztók energiakivételét diagnosztikai módszerrel vizsgálják. Az esetek jelentős részében az utólag beépített fogyasztók (kiegészítő riasztó, radardetektor, erősítők stb.) figyelembe nem vett állandó terhelése okozza a bajt.

Hosszabb leállításnál azonban - alapesetben is - az akkumulátor feszültsége a kritikus szint alá süllyed.
Az akkumulátor gyors lemerülését okozza – ha ez ellen nincs automatikus védelem - a felkapcsolva felejtett világítás, hűtőtáska működtetés stb.
A motorleállítás után tudatosan, például várakozás során használt nagy fogyasztók szintén az akkumulátor lemerüléséhez vezetnek. Az autógyártók az akkumulátor teljes lemerülésének elkerülése érdekében, a motor leállítását követően az ún. energiafelügyelettel (energiamenedzsmenttel) próbálják ezt megakadályozni. Az energiafelügyelet bizonyos fogyasztókat, funkciók alkalmazhatóságát kötött idő után (általában 30 perc), illetve a fedélzeti feszültségesés függvényében, lekapcsolja.

Ilyen tényleges vagy potenciálisan használható fogyasztók lehetnek: autórádió, ablaktörlés, ablakemelés, ülésfűtés, telefon stb. Ezek a funkciók készenléti állapotba kerülnek. A motor újraindításával ezek a funkciók újraaktiválódnak.
Lemerült akkumulátornál, tehát a fedélzeti tápfeszültség egy biztonsági érték alá süllyedésénél, korábbi, elsősorban 5-10 éves modelleknél „kódfelejtés” következhet be (rádió, memorizált beállítások, mint ülés, ablak, napfénytető stb.). Ezért szükségessé válhat az autó kódkártyáján (CODE-kártya) található elektronikus kód ismerete az ún. újrainicializálási művelethez.

Kevesen tudják, hogy nem a hideg az akkumulátor első számú ellensége, hanem a meleg. A magyarázat nagyon egyszerű: a melegben felgyorsulnak a kémiai reakciók, így a korróziós folyamatok is, melyek megtámadják az akkumulátor rácsszerkezetét. Fokozódik a vízbontás, növekszik az önkisülés és a túltöltésre való hajlam. Ennek következménye az iszaposodás, cellazárlat. Napjaink autóinak megnövekedett motortér hőmérsékletét az ón-kalcium ötvözésű, expandált lemezes akkumulátort tűri a legjobban.

Egyes akkumulátorokon a töltöttségi állapotról tájékoztató információt az ún. optikai szem vagy „varázsszem” ad. A fénytörés elvén működő jeladó/kijelző az elektrolit sűrűségét, ennek megfelelően töltöttséget és nem elegendő mennyiségét jelzi. Színe zöld, fehér vagy fekete (sötét) lehet:
- a zöld a töltött akkuállapotot jelzi (egy cellában!),
- a fekete (sötét) a töltetlent,
- a fehér pedig a kritikus szint alá csökkent elektrolit mennyiséget.


Az akkumulátor belső lemezelektrokémiai és szerkezeti hiba miatt is idő előtt lemerül, illetve tönkremegy.
Az akkumulátor idővel kapacitását (energiamennyiség tárolási képességét) is veszti. Ennek oka belső kémiai elváltozás (maradó szulfátosodás), vagy az elektrolit mennyiségének csökkenése. A szinte kizárólag városi üzemben használt akkumulátorokban az „egészséges” kémiai átalakulások (töltés-kisütés) maradéktalanul nem tudnak végbemenni, ezek az akkumulátorlemezek aktív anyagának elektrokémiai állapotában kedvezőtlen átalakulásokhoz vezetnek. Számos gyártó – akkumulátorvédelmi indokkal – kis értékre állítja a szabályozott feszültséget. A tapasztalat mutatja, hogy döntően ennek betudhatóan a nagy elektromos energiaigényű gépjárművek – például terítőforgalmú kishaszongépjárművek, városi terepjárók (SUV) - városi üzemében az akkumulátor nem tud rendesen feltöltődni. Ez az akkumulátor kapacitásvesztésével jár együtt.
Az akkumulátor belső, szerkezeti hibáját – főleg régebbi konstrukcióknál – a lemezrácsból kihulló aktív anyag, vagy a lemeztartó, átkötő hidak leszakadása okozza. Az előbbi cellazárlatot, az utóbbi teljes üzemképtelenséget okoz.

Az akkumulátor ki- és beszerelése

Az akkumulátor ki – és beszerelésénél tartsuk be a munkavédelmi előírásokat. Bőrünk, szemünk, de ruházatunk elektrolittal szembeni védelméről (savas maró hatás) ne feledkezzünk meg. Erre az akkumulátorra felragasztott címke információi is hangsúlyozottan felhívják a figyelmet.
Az akkumulátorokon, annak környezetében az alábbi ikonokkal figyelmeztető matricát helyeznek el.
 
- Tilos a nyílt láng használata és a dohányzás.
- Feltétlenül használjon megfelelő szemvédő eszközt.
- Maró hatású anyagok.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Tájékozódjon az útmutatóban.
- Robbanásveszélyes anyagok.

Az akkumulátor veszélyes hulladék, azt csak erre feljogosított helyeken (akkumulátort forgalmazó kereskedések, autószervizek) adhatjuk le.
Az akkumulátor pólusain, saruin megjelenő lerakodásokat távolítsuk el.

Az akkumulátor előírásos, biztos rögzítése nagyon fontos, ügyeljünk rá!
Gyakran tapasztalható, hogy nem az adott gépjármű akkumulátortálcájához illeszkedő befoglaló méretű csereakkumulátort szerelnek be, és ilyenkor a rögzítés problémát okozhat. Az akkumulátor több ellensége között kiemelt helyen van a rázkódás, rezgés okozta terhelés.

Az más kérdés, hogy a csereakkumulátor elektromos jellemzői sem a gyár által ajánlott értékűek. Gyakran tanácsolják – megfontolásokkal ez a gyakorlat helyes is -, hogy nagyobb, az adott helyre beférő lehető legnagyobb kapacitásúra cseréljék a gyárit.

Ha az akkumulátort le kell kötnünk a hálózatról, a gyújtás levétele után várjuk ki az autótípustól függő időtartamot. Ez terjedhet régebbi elektronikus rendszerekkel ellátott autóknál 10 másodperctől, a mai technikában legalább 2 percig és van típus, ahol 5 percet is szükséges várni az akkusaruk lecsatolásával. Ennek indoka, hogy a korszerű gépjárművek elektronikai rendszere a gyújtás levétele után még ellenőrző, beállító műveleteket végez.
Az akkumulátor visszakötése után adjunk rá gyújtást és várjunk legalább 1 percet a motorindítással. Ez alatt történnek meg a különböző elektromos rendszerek (újra) inicializálása (ennek az igénye és időszükséglete típusfüggő).
Renault Scenic gépjárműnél az akkumulátor lekötését, majd visszakötést követően hátsó ajtók zárását ismét aktiválni kell az ajtókönyöklőn lévő kapcsoló megnyomásával. A zárás akkor valósul meg, ha a visszajelző lámpa világít.
Ezt tudva egy értő szerelő akkucsere esetén egy másik akkumulátorról tápfeszültséget ad az autó megfelelő pontjára, hogy az akkulevétel okozta feszültség kiesését el lehessen kerülni. Ezzel elkerülhető a kódolt eszközök visszaprogramozási procedúrája.

A gépjármű megtolása/behúzatása

A gépkocsi mozgatásával (megtolás, behúzatás, lejtőn való legurulás) a hajtásláncon keresztül forgatjuk meg a motort, és érjük el az indításhoz szükséges motorfordulatszámot. Célszerű a gyújtás ráadása mellett, második esetleg harmadik sebességfokozatba helyezni a váltót és a tengelykapcsolót kinyomni. Ha gépkocsi elért kb. 8 - 10 km/h sebességet, a tengelykapcsoló lassú zárásával megforgatjuk a motort, mely – más hiba nélkül – „beugrik”. Betolásnál legyen jelentős szabad terület a gépkocsi előtt, behúzatásnál ügyeljünk, nehogy ráfussunk a behúzó járműre. Betolás után akár azonnal továbbmehetünk, vagy az autót megállítva, a motor üresjáratában, emelt fordulaton járassuk.
Karburátoros motoroknál, a motor kezdeti hőállapotától függően, használjuk a szívatót, a gázpedál gyors benyomásával, ezzel a gyorsító szivattyú működtetésével („gázfröccs”) dúsítsuk a keveréket. Problémát ilyenkor a túldúsítás is okozhat. Ebben az esetben teljesen nyitott fojtószelepállásnál kell a betolásos indítást megismételni.

A betolásos indítás lehetősége függ a gépkocsi sebességváltójának fajtájától. Automatikus, hidrodinamikus nyomatékváltó esetében nem lehet betolással beindítani a motort.

Katalizátorral rendelkező benzinmotoros gépjárművek betolással való indítása nem ajánlott, illetve elővigyázatosságot kíván. Hideg motor esetében, tengelykapcsoló „ráeresztéssel”, gázpedál alaphelyzetben, eredményt érhetünk el. Általános szabály, hogy 50 méternél hosszabb úton beindítás céljából, ha a motor is forog ezalatt, ne vontassuk. Meleg motornál, többszöri betolásnál még fokozottabb a katalizátor-károsodás veszélye. A benzin (elégetlen tüzelőanyag) a katalizátorba jutva, a későbbi sikeres motorbeindulás után ott meggyullad és lánggal elég, a kialakuló nagy hőmérséklet, nagy hőterhelés károsítja a katalizátort. A károsodás a katalizátorcsatornák felületén következik be először, funkciójában azt tönkretéve, de a nagy hőigénybevétel meg is olvaszthatja a kerámia vázat. A megolvadás elzár(hat)ja a kipufogógáz útját, a motor ezért fullad le.
A személygépjármű dízelmotorok is katalizátorral, számos egyedük koromszűrővel szerelt. Erre is vonatkoznak az előbb említett szabályok, korlátozások.

Indítás az indítómotor külső villamos táplálásával

A mai gépjárművek akkumulátorát, illetve annak kivezetéseit számos típusnál nehezen vagy egyáltalán nem érjük el, mert
- az akkumulátor nehezen elérhető, zárt helyen (pl. ülés alatt) van,
- az akkumulátorra építve általunk nem lebontható villamos egységek vannak.
A gyártók ezért a motortérben pozitív, gyakran pozitív és negatív póluscsatlakozókat helyeznek el. A negatív csatlakozási hely a motoron vagy a váltón lehet jelölt pont. Ebben az esetben az indítókábeleket ezekre a pontokra kell csatlakoztatni.

Csak megfelelő kialakítású (kábel-keresztmetszetű, szigetelt pólusfogójú) indítókábelt használjunk. Részesítsük előnyben a villamos ív (szikra) kialakulását megakadályozó szerelvényű kábeleket

A pozitív vezeték színjelölése általában piros, a negatív vezetéké pedig fekete.

A lemerült akkumulátor elektrolitja már kevéssel 0 °C alatti hőmérsékletnél megfagyhat. Befagyott akkumulátor esetén nem szabad indítási rásegítést végezni.

A két jármű nem érintkezhet egymással, mert a karosszériák villamos átvezetést adhatnak. Ha ez megtörténik, akkor már a pozitív kábel csatlakozása után áram folyhat.

Kapcsoljuk ki az autótelefont, a mobiltelefont vegyük le az autó hálózatára kötött (beépített) töltőről.

Haszongépjárműről történő indításnál ügyeljünk a 24 V-os kicsatolásra.
Az áramot adó akkumulátor kapacitása (Ah-ban megadott érték), ne legyen sokkal kisebb, mint a lemerült akkumulátoré.

Az indítókábelek csatlakoztatási sorrendje:


Csatlakoztassuk össze a pozitív indítókábellel (piros) a pozitív pólusokat.
A negatív töltőkábel egyik végét csatlakoztassuk (csíptessük) az áramot adó akkumulátor negatív sarkához.
A negatív indító kábel másik végét rögzítsük az indítandó motorral szilárdan összekötött fémrészhez, illetve közvetlenül a motorra (pl. emelőfülre). Soha ne csatlakoztassuk közvetlenül a lemerült akkumulátor negatív sarkához! Robbanásveszély! Ha a negatív pólus kivezetett, akkor természetesen ez legyen a csatlakoztatási pont.

Motorindítás:
Indítsuk be az indító jármű motorját és hagyjuk alapjáraton, de emelt fordulaton is járathatjuk.
Indítsuk be a lemerült akkumulátorú gépjármű motorját.
Ha a motor néhány másodperc után nem indul be, 10 másodperc elteltével szakítsuk meg az indítózást, és kb. fél perc után ismételjük meg az indítást.
Beindult, járó motornál a fordított sorrendben csatlakoztassuk le a kábeleket.
Az indított gépjármű akkumulátorát még 2-3 percig tölthetjük a két gépjármű összekapcsolt állapotában (mindkét motor jár).

Szétkapcsolásnál a rácsatlakozáshoz képest fordított sorrendben csatlakoztassuk le a kábeleket.

Munkabiztonsági előírások

A kábelvégek nem szigetelt részei semmi esetre sem érintkezhetnek egymással.
A pozitív pólushoz csatlakoztatott indítókábelt nem szabad a gépjármű fémes részeihez érinteni, rövidzárlati veszély.
Az indítókábel forgó motoralkatrész közelében ne legyen.
Járó motornál a hűtőventilátor váratlanul beindulhat.
Ügyeljünk a motorháztető biztonságos kitámasztására.
Nem szabad az akkumulátor fölé hajolni.
Az akkumulátor cellazáró dugókat, ha vannak, szorosan be kell csavarni.
Ne közelítsünk az akkumulátorhoz tűzforrással, például égő cigarettával.
Ne helyezzünk fém tárgyat, szerszámot az akkumulátorra.
Két okból is kerüljük el az elektromos kisülés (villamos ív, szikra) keltését általában, de főleg az akkumulátor közelében.
- Az akkumulátorban töltésnél intenzív gázfejlődés indulhat meg. A gáz durranógáz, melynek begyulladása felrobbanthatja az akkumulátort.
- A villamos ív (szikra) károsít(hat)ja a gépjármű elektromos hálózatának elektronikus elemeit.

Gépkocsiba épített akkumulátor töltése

Amennyiben az akkumulátorcellák nyithatóak, az elektrolitszintet ellenőrizzük, szükség szerint ioncserélt (desztillált) vízzel töltsük fel a szintjelzésig.
Ha az akkumulátorsarukat levesszük (de ez nem szükséges!), akkor a gyújtás lekapcsolása után várjunk típustól függően 1-5 percet, majd a negatív sarut vegyük le először.
A töltés előtt győződjünk meg, hogy minden általunk lekapcsolható fogyasztó ki van-e kapcsolva. (Az akkumulátornak vannak állandó fogyasztói.)
Az akkupólusokat az esetleg borító fehéres, zöldes lerakodástól fémtisztára tisztítsuk meg. Ha ehhez le kell venni az akkusarukat, akkor gondoskodjunk segédfeszültségről a jármű megfelelő pontjaira, hogy a kódolt eszközök feszültségkiesését elkerüljük.
A töltéshez minden körülmények között feszültségkorlátozott töltőt használjunk: 14,2 V-14,8 V általánosan megengedett.
Elektronikusan polaritás védett töltő esetén először a töltő kapcsait helyezzük fel az akkumulátor megfelelő sarkaira, és csak ezután kapcsoljuk be a töltőt. Polaritás védelem nélküli vagy biztosítóval polaritás védett töltő esetén először csatlakoztassuk a töltőt az elektromos hálózathoz, kapcsoljuk be a töltőt, és csak ezután csatlakoztassuk a töltő kapcsait az akkumulátor megfelelő sarkaira.
Töltés alatt lehetőleg ne járassuk a motort, bár korszerű elektronikus töltő esetén ennek semmilyen káros következménye nincs.
A töltőt lecsatlakoztatása előtt kapcsoljuk ki.
Karbantartó ún. csepptöltés az autó szivargyújtóján keresztül is elvégezhető, ha a szivargyújtó aljzat gyújtáskulcs nélkül is akkufeszültség alatt van. Célszerű az akkumulátornak a fedélzeti hálózatról történő lekapcsolása előtt, a szivargyújtón keresztül a csepptöltőt (biztonsági fedélzeti feszültségellátást) rákötni.
 

az Autótechnika folyóirat főszerkesztője

(a témához kapcsolódó további szakmai cikkek az Autótechnika folyóiratban, illetve a http://autotechnika.hu oldalon olvashatóak.)

- See more at: http://www.autoszektor.hu/hu/content/autotechnika-autosoknak-kotelvegen#...

Dr. Nagyszokolyai Iván

az Autótechnika folyóirat főszerkesztője

(a témához kapcsolódó további szakmai cikkek az Autótechnika folyóiratban, illetve a http://autotechnika.hu oldalon olvashatóak.)

 

Az oldal fő támogatója

 

2024.05.27
A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. Zöld....
2024.05.27
Életében először versenyzett esőben; újabb két dobogós helyezést szerzett az újoncok között;....
2024.05.27
Autós üldözésre és lövöldözésre került sor szombaton éjszaka Liptószentmiklós belvárosában, miután....
2024.05.27
Ankara előrehaladott tárgyalásokat folytat a kínai BYD és a Chery vállalattal elektromos járművek....
2024.05.27
A szakértői bizottság végleges döntése alapján Kapu Tibor lehet az az ember, akit Magyarország....
2024.05.27
A  Magyar Kormány nevében Varga Mihály pénzügyminiszter köszöntötte Magyarország tíz legnagyobb....
2024.05.27
Az ÖBB – Osztrák Szövetségi Vasútak -  létszámhiánnyal küzd. A vasútspecifikus foglalkozások a....
2024.05.27
Péntekről szombatra virradó éjszaka egy Hyundai személykocsi csapódott fának Nagymácséd (Galántai....
2024.05.26
Szigetújfalu közelében találták meg vasárnap a Verőcénél múlt szombaton történt hajóbaleset hatodik....
2024.05.26
A megújított Superb kombi változata akkor lép piacra, amikor a riválisok mezőnye ritkul, a....