jogosítvány

Személygépjárművezető-képzés eltérései a román és magyar gyakorlatban II.rész

2015.12.27.

Mi a különbség a magyar és a román személygépjármű-vezető képzés rendszere között? Mi ennek a jelentősége? Mit tanulhatunk egymástól? A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának három kutatója, Salló Emőke, Beke Barbara és Török Ádám górcső alá vették az eltéréseket. A vizsgálat eredményeit kétrészes cikkünk második felében mutatjuk be.

A cikket írták: Salló Emőke, Beke Barbara, Török Ádám

Az első rész vizsgálati metodikája alapján természetesen nem lehet kijelenteni, hogy egyik vagy másik képzési rendszer jobb vagy rosszabb, azonban mindkét országnak megvannak a maga sajátosságai, előnyökkel és hátrányokkal egyaránt.

A jelentkezés életkorhoz kötött mindkét esetben, azonban itt a román jogszabályok szigorúbbak, melynek kettős szerepe lehet. Az egyik az, hogy 18. életévhez van kötve a nagykorúság, másrészt akkorra az ember fizikailag és pszichológiailag is már érett, felnőttnek számít. Ettől függetlenül Romániában van pszichológiai teszt, mely jó szűrő eszköznek bizonyulhat. Magyarországon a korhatár kicsit alacsonyabb. Közös pont az egészségügyi alkalmasság, hogy fizikálisan és mentálisan is megfelelő állapotban legyen a jogosítvány megszerzését tervező személy.

Így is, úgy is meg lehet tanulni (forrás: newsroom.aaa.com)

Ismét eltérés mutatkozik az iskolai előképzettségben. Romániában az oktatási rendszer sajátossága végett korábban elég volt a négy osztály elvégzése, mely megfelel az elemi képzésnek, ahhoz hogy valaki vezetői engedélyhez jusson, azonban ezt a szabályozást eltörölték. Az intézkedés valószínűleg annak tudható be, hogy – a 2011-es népszámlálási adatok alapján - a lakosság 3%-a nem rendelkezik semmilyen iskolai végzettséggel, melyből az analfabéták száma 1,36%. Ugyanakkor a lakosság megközelítőleg 20%-a csak elemi képzettséggel rendelkezik, vagyis minden ötödik ember. Magyarországon ezzel szemben nyolc osztály elvégzése a minimum feltétel.

A jogosítvány megszerzéséhez elvégzendő vizsgák és tanfolyamok hasonló rendszerűek, bár Romániában inkább a jogszabályokra fektetik a hangsúlyt, míg Magyarországon a gyakorlatiasság kerül előnybe az elméleti vizsga során. Gyakorlati oktatásnál jobban kiütköznek a különbségek, Magyarországon a gyakorlati képzés nagyobb változatosságot mutat az autópályán való vezetés végett. A képzési óraszámok csak kis mértékben térnek el.

Az egészségügyi vizsga tekintetében mindkét országban hasonló módon szűrik ki a vezetésre alkalmatlan személyeket. Romániában a tanfolyamra való beiratkozás előfeltétele az egészségügyi és pszichológiai alkalmasság, amely mindenki számára kötelező. Eltérések mutatkoznak a pszichológiai alkalmasság vizsgálat tekintetében, hiszen Magyarországon ez a vizsgálat csak azon tanulók számára kötelező, akik öt alkalommal sikertelenül teljesítettek a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges vizsgán.

Romániában, néhány éve lehetőség van arra, hogy a nemzeti kisebbségek anyanyelvükön vizsgázhassanak (ez egyelőre csak a magyar és német ajkú közösséget érinti) és az EU-s normáknak megfelelően, külföldi állampolgárok vizsgázhatnak angol vagy francia nyelven is. Magyarországon 2012. áprilisi bevezetésekor elsőként román nyelven lehetett vizsgázni közlekedési alapismeretekből a „B” kategóriás, azaz személygépkocsi vezetésére szóló jogosítvány megszerzéséhez. Ez később  angol és német nyelvvel bővült.[6]

Összefoglalva az eredményeket, elmondható, hogy…

…jogosítvány megszerzésének sikeressége rengeteg tényezőn múlik. Az alábbi ábra (4. ábra) a magyarországi vizsgaadatokat szemlélteteti 2007- 2012-ig.

4. ábra Sikeres és sikertelen alapvizsgák és pótvizsgák aránya Magyarországon (2007-2012) (forrás: A kutatócsoport saját szerkesztése az NKH Statisztikai Évkönyve alapján)

Látható, hogy a jelentkezések, valamint ezzel arányosan a megszerzett vizsgák száma csökkenő tendenciát mutat, ez főként az árak növekedése, valamint a gazdasági válság hatása miatt következett be. A sikeres vizsgák aránya 52- 57% közötti ingadozik. [7]

Romániában az adatok nem tükrözik a reális helyzetet. A statisztikák csak a vizsgát sikeresen teljesítők, illetve azon megbukók számadatait tartalmazzák. Arról nem közölnek információt, hogy hány személynek sikerül jogosítványt szereznie az alapvizsgán, és hányan vannak azok, akik a pótvizsga vagy pótvizsgák eredményeként válnak alkalmassá a vezetésre [8]. Ennek fényében a következőképpen foglalhatjuk össze az eredményeket (5. ábra).

5. ábra Sikeres és sikertelen vizsgák aránya Romániában (2009-2012) (forrás: A kutatócsoport saját szerkesztése a DRPCIV alapján)

Romániában mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgát – számos ok miatt - kevesen tudják teljesíteni, melynek eredményeképpen 2013-ban törvénybe iktatták, hogy az oktatók legalább 50%-os átmenő arányt kell teljesítsenek annak érdekében, hogy ne vonják be oktatói engedélyüket. Az új törvény arra is kitér, hogy a meghatározott elméleti és gyakorlati oktatás óraszáma kibővíthető az oktatásban részt vevő tanuló képességeinek megfelelően.

Az Európai Uniós normáknak és szabályozásoknak köszönhetően elképzelhető, hogy néhány éven belül egységesítsék az egész rendszert, mely nem csak a vezetői engedély kategóriákra fog vonatkozni, hanem magára az oktatásra és vizsgáztatásra is.

(nyitókép forrása: jerome.lu)

 

Az oldal fő támogatója

 

2024.06.23
Hajnalban az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kőszárhegy térségében a fehér Mercedes....
2024.06.23
A SURFACING, amely a fenntartható energia, a víz és a fény találkozásában rejlő harmónia, valamint....
2024.06.23
Visszatért a Nissan a családi autók piacára: a Townstar személyszállító változata kiváló mobilitási....
2024.06.23
Az autózás világában meglepő partnerséget kötött a Peugeot és a Lego. Egy különleges verseny....
2024.06.23
- A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralni induló turisták miatt erős forgalom....
2024.06.23
A V8-as motorral felszerelt gép valószínűleg az 'LFR' nevet kapja majd, és nagyjából 600 lóerős....
2024.06.23
Egymásba rohant két személykocsi az M7-es sztráda főváros felé vezető oldalán, a 72-73-as kilométer....
2024.06.23
Figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország területére vasárnap éjfélig a HungaroMet. Hevesebb....
2024.06.22
Az első két fordulón látottakhoz hasonlóan a belgiumi Zolderben is mindkét szombati futamot....
2024.06.22
Nem kevés baja van, ott kellett hagyni. ..