autótechnika

Műszerfalak kijelzései és üzenetei 2. rész

2014.03.24.

Figyelem! Életet és vagyont menthet. A kijelzések megkövetelte autóvezetői teendők, kezelői beavatkozások, intézkedések

Szerző: Dr. Nagyszokolyai Iván

A modern gépkocsi szerkezeti főegységek, kisfődarabok, a működési funkciók elektronikus irányítása folyamatos, illetve szakaszos rendszerfelügyelet alatt áll. A gépjármű kezelőjét (vezetőjét) a rendszerfelügyelet tájékoztatja a működési rendellenességekről – ezek a vészjelzések - azért, hogy a jármű műszaki problémáiról a vezető időben értesüljön, megtegye a gépjármű közlekedésbiztonsága, környezetvédelme, a műszaki üzemelés biztonsága, valamint egyes főegységek állagvédelme szükséges intézkedéseket.

Az autógyártó nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gépjárművezetők ismerjék az autó műszaki állapotára vonatkozó jelzéseket. A gépkocsik közlekedésbiztonsága, a technikai rendszerek állagbiztonsága függ attól, hogy a gépkocsi vezetője megfelelően reagál-e a gépi információkra. Probléma esetén, a szavatossági időn belül, megvizsgálják, hogy eleget tett-e a gépkocsi használója a figyelmeztető jelzésekhez kötődő utasításoknak.

Írásunk első részét itt olvashatják.

A gyártók a vész vagy figyelmeztető jelzéseket, a figyelemfelkeltés fokozására hangjelzéssel párosítják és szöveges információt is adnak a műszerfalon.

Általános vészjelzés

STOP

A piros színű műszerfali visszajelző kigyulladásakor, a STOP felirat megjelenésekor, kivételekkel a villogó jelkép megjelenésekor a lehető leghamarabb meg kell állni az autóval, és a kezelési utasítás szerint kell eljárni. (A STOP kijelzést nem minden autógyár alkalmazza!)

Oka többféle is lehet, de mindig alapvető közlekedésbiztonsági és motorvédelmi veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet (fékfolyadék szint, motorolaj nyomás, motorolaj hőmérséklet, hűtőfolyadék hőmérséklet, elektronikus fékerőelosztó hiba, szervókormány hiba). Együtt világít a hibaspecifikus ikonnal, hangjelzés és szöveges üzenet is kísérheti.

Szükség lehet segélyszolgálatra (márkafüggő asszisztansz vagy márkafüggetlen, például autóklub segítségére).

Általános hibajelzés


A borostyánsárga színű általános hibajelző lámpa az alábbi esetekben világít (FIAT modellek):

- motorolaj nyomásérzékelő jeladó hiba,

- a külső világítás üzemzavara,

- tüzelőanyag hozzávezetés zárt állapota (ütközési inerciakapcsoló),

- esőérzékelő jeladó hiba,

- ultrahangos parkolási érzékelők hibája,

- gumiabroncsnyomás érzékelő rendszer hiba (pl. ha olyan kerék is van, melyben nincs jeladó),

- dízel részecskeszűrő eltömődött (például FIAT Multijet).

A külső világítás ellenőrzése

Külső világítás üzemzavara. Ha az egyik irányjelző meghibásodik, akkor az ellenőrző lámpa kb. kétszer olyan gyorsan villog. Ez nem érvényes utánfutó vontatásakor.

Izzómeghibásodás esetén az ellenőrző lámpa világít 2 másodpercig a gyújtás bekapcsolása után, illetve folyamatosan a hibás izzó bekapcsolásakor.

A hátsó lámpa és a rendszámtábla világítás több izzót tartalmaz. Az ellenőrző lámpa csak akkor világít, ha a rendszámtábla világítás, illetve a hátsó világítás (egy hátsó lámpa egységben) összes izzója hibás.

Adaptív első fényvetőknél az ellenőrző lámpa menet közben vagy a gyújtás bekapcsolása után 1 percig villog és egy figyelmeztető jelzés hallható, akkor az az adaptív első fényvető meghibásodását jelzi.

A világítás bekapcsolt állapotának visszajelzése

Hátsó ködlámpa (zárófény) bekapcsolt állapot (borostyánsárga).


Első ködfényszóró bekapcsolt állapot (zöld)


Távolsági fényszórók bekapcsolt állapota (kék).


Nappali világítás bekapcsolva (zöld)


Első/hátsó helyzetjelzők és a tompított fényszóró bekapcsolt állapota (zöld). Ez a visszajelzés szolgál a „Follow me home” funkció aktivált állapotára is.

Automatikus fényszóró előrevetítési távolság szabályozórendszer figyelmeztetés


Automatikus fényszóró-vetítési távolság szabályozórendszer (gázkisüléses fényszórókkal felszerelt járműveknél). A fényszóró vetítési távolságát a rendszer az utasok száma és a gépkocsi terhelése alapján automatikusan a megfelelő szintre állítja be, így a fényszóró nem vakíthatja el a többi közlekedőt.

Bekapcsolva felejtett világítás

A bekapcsolva felejtett világításra hangjelzés figyelmeztet. Figyelmeztető hangjelzést hallható, ha a gyújtáskapcsoló „LOCK” vagy „ACC” állásban van, a vezető ajtaja nyitva van és a világítás be van kapcsolva.

Dízelrészecskeszűrő (DPF) ellenőrzése


A lámpa kigyulladásakor a szűrő vagy korommal telítődött, vagy a tüzelőanyagadalékos rendszereknél (pl. PSA FAP, FORD, VW) az adalék az adaléktartályban kevés, illetve mindkettő. Ha módjában áll a gépkocsivezetőnek haladjon nagyobb motorterheléssel (nagyobb sebességgel) legalább 15 percen keresztül. Ezek után várhatóan a DPF lámpa kialszik. Ha nem alszik ki, akkor vagy a regenerálás volt sikertelen vagy az adalék mennyisége kevés.


Ha a szűrő tisztítására nincs mód vagy az nem volt eredményes, akkor a DPF lámpa nem alszik ki és kigyullad, majd villogni kezd az izzításjelző ikon is. A motorirányítóegység kényszerfutás (szükségjárás) üzemre kapcsol, melyben csak csökkentett motorteljesítmény áll rendelkezésre. Haladéktalanul szervizt kell felkeresni.

Izzítóberendezés működés visszajelzés


A gyújtás bekapcsolásakor kezd világítani és addig világít, míg a motorindításhoz szükséges izzítási idő le nem telik (legrövidebb idő 1 másodperc). Ekkor indítható a dízelmotor. Az idő hossza a külső- és a motorhőmérséklettől függ. A tényleges izzítás a jelzőlámpa világítási időintervallumán túl is tart, a motor járása alatt is.

Izzítóberendezés hibajelzés


Ha az ellenőrző lámpa nem világít vagy folyamatosan világít, akkor meghibásodott az izzító berendezés, illetve az izzógyertya.

Dízelmotor irányítóegység hiba


Dízelmotorral szerelt gépjárműveknél, ha az izzításjelzés menet közben villogni kezd, az a motorirányító elektronika (elektronikák egyike) és/vagy perifériája üzemzavarát, hibáját vagy működésképtelenségét jelzi. A rendszer számos helyettesítő funkciót tud aktiválni azért, hogy a gépjárművel tovább lehessen menni. Általában a motorirányítás kényszerfutás üzemre vált át. Ha a dízelmotor rendelkezik OBD állapotfelügyelettel, akkor az OBD-MIL lámpa (ikon) is világít, amennyiben a hiba az emissziótechnikai rendszerre is kiterjed.

OBD (EOBD) ellenőrzés


A gépjármű környezetszennyezésével kapcsolatos hibákat, működési elégtelenségeket az OBD rendszer ún. MIL lámpája jelzi mind Otto-, mind dízelmotornál. Minden olyan rendszert felügyel, melynek hibája megnövelheti a gépkocsi szennyezőanyag kibocsátását. A hibákat, vagy funkciózavarokat a gépkocsi vezetője nem is biztos, hogy a kocsi menetviselkedésén érzékeli. Komolyabb meghibásodásnál, vagy komolyabb meghibásodásra vezető tüneteknél, katalizátort, koromszűrőt, a lambdaszondákat közvetlen veszélyeztetettségénél az OBD (MIL) lámpa villog. A motorirányítás kényszerfutás (szükségjárás) üzemre kapcsol(hat). Haladéktalanul szervizt kell felkeresni.

Otto-motor irányítóegység hiba


CHECK ENGINE


A keverékképző és gyújtórendszer, az egyesített motorvezérlő, illetve motorirányító-rendszer állapotfelügyeletét, gyártótól függően motor sziluett ikonnal vagy CHECK ENGINE felirattal jelezik ki. Ma számos gyártó csak az OBD-MIL kijelzést használja a motorirányító-rendszer hibáinak kijelzésére. A VW csoport benzinmotoros gépjárműveinél használják az EPC (Electronic Power Control) figyelmeztető jelzést, mely a motorirányító elektronika (elektronikák egyike) és/vagy perifériájának üzemzavarát, hibáját vagy működésképtelenségét jelzi. A rendszer számos helyettesítő funkciót tud aktiválni azért, hogy a gépjárművel tovább lehessen menni. Általában a motorirányítás kényszerfutás üzemre vált át. Az EPC és az OBD-MIL ikonja együtt is világíthat.

Elektronikus menetstabilizáló program (ESP, VSC) figyelmeztetés, visszajelzés

Az ESP magában foglalja a kipörgésgátló (ASR, TRC), az elektronikus differenciálzár, elektronikus fékerőelosztás (EBD) és a blokkolásgátló (ABS) rendszereket. Ha menet közben szabályozás történik, az ESP lámpa villog. Vezető által kikapcsolt ESP funkciónál (a kapcsológ jelzőlámpája, az ESP felirat világít), vagy ESP rendszerhibánál az ESP lámpa folyamatosan világít.


Az ESP (VSC) lámpa ha a gyújtás bekapcsolásakor azonnal világít és nem alszik el, az irányítóegysége azt kikapcsolhatta. A gyújtás levétele és ismételt ráadása után a lámpának el kell aludnia.

Akkumulátor lekötés és visszakötés után világít az ESP lámpa. Rövid útszakasz megtétele után ki kell aludnia.

Egyes gyártóknál a vezető által kikapcsolt ESP 50 km/h sebesség felett automatikusan bekapcsol, és ekkor kikapcsolni sem lehet.


Renault gépkocsiknál, ha a motor indításakor ez ESP visszajelzőlámpa az „Az ASR nem működik” üzenettel együtt világít, forgassa a kormányt az egyik szélső helyzettől a másikig, ezzel inicializálva a rendszert. Ha a rendszer működési rendellenességet érzékel, az „ESP/ASR nem működik” üzenet jelenik meg a kijelző egységen, a SERVICE és az ESP visszajelzőlámpa kíséretében.

FIAT modelleknél, ha a figyelmeztető lámpa égve marad, vagy menet közben kigyullad és együtt világít az ASR OFF nyomógomb fényjelzésével, fel kell keresnünk a szervizt.

Blokkolásgátló rendszer (ABS) figyelmeztetés


A lámpa folyamatos világítása az ABS irányítóelektronika és/vagy perifériájának hibáját jelzi. Gyakori hibát adnak a kerékjeladók. ABS funkció nélkül a gépjármű fékberendezése működőképes.


Amennyiben az ABS lámpa együtt világít a fékberendezés ellenőrző lámpával (ha a kézifék nincs behúzva, mert ez az ikon a működtetett kéziféket is jelzi!), akkor nem csak az ABS rendszer hibásodott meg, hanem valószínűsíthetően a fékberendezés más része is, például az elektronikus fékerőelosztás (EBD). Továbbá ellenőrizendő a fékfolyadék szint a kiegyenlítőtartályban, mert ez az ikon annak is a visszajelzője..

Ezekhez az ikonokhoz társulhat a SERVICE és STOP kijelzés is

Fékekre vonatkozó visszajelzések


Fékberendezés ellenőrző lámpa. Az ellenőrző lámpa világít, illetve villog túl alacsony fékfolyadék szintnél, az ABS meghibásodásakor vagy behúzott kéziféknél.

Ha villog a kijelzés és több (három) hangjelzés hallható (kiengedett kéziféknél), akkor meg kell állni és a fékfolyadék tartályban ellenőrizni kell a folyadékszintet. Ha le kell venni a tartálysapkát, visszahelyezésnél a tökéletes visszazárásra ügyeljünk, nehogy kívülről nedvesség jusson a folyadékba.

ABS meghibásodásnál, ami hatással van a fékberendezés működésére is (pl. fékerőelosztási hiba) világít az ABS ellenőrző lámpa és egyidejűleg elkezd villogni a fékberendezés ellenőrző lámpája. Számolni kell azzal, hogy nem csak az ABS, hanem a fékrendszer más részei is hibásak.

A lámpa behúzott kéziféknél is világít. Ezenkívül figyelmeztető hangjelzés is hallható, ha az autóval legalább 3 másodpercig 6 km/h-nál nagyobb sebességgel haladunk.


Elkopott fékbetétek. A fékbetét kopása elérte a vastagsági határértéket. Általában a tárcsafék betétekre vonatkozó információ.


Az elektromechanikus parkolófék hibás.


Az emelkedőn megtartó rendszer (Hill Holder) hibás. Egyes típusoknál ezzel együtt világít az ESP lámpa is.

Automatikus nyomatékváltó üzem és kezelés visszajelzések


A fokozatválasztó kart P helyzetből N, D vagy R helyzetbe kapcsolni csak álló helyzetben, benyomott fékkel (erre a visszajelzőlámpa figyelmeztet és a visszajelző lámpa benyomott fékpedálnál kialszik) és elengedett gázzal lehet, a váltókaron lévő biztosítógomb egyidejű lenyomásával.

A kijelzőegység jelzi az üzemmódot és a kapcsolt sebességfokozatot.

P: parkoló állás

R: hátramenet

N: üres állás

D: automata üzemmód

4: a kézzel kapcsolt sebességfokozat kijelzése


Ha a fokozatválasztó kart P állásból nem lehet kivenni a fent leírt módon, azt kézzel ki lehet szabadítani. Erre minden gépjárműgyártó lehetőséget ad. Példánkban a Renault Scenic gépkocsinál előírt eljárást mutatjuk be. Le kell pattintani a választókar támasztékánál lévő burkolat felső részét (1). Egyszerre meg kell nyomni a fedélen levő jelet (4) és a karon levő kioldógombot (2). Visszaszereléskor a támasztékot pontosan pattintsuk a helyére (1) és a harangot (3) is pontosan helyezzük vissza úgy, hogy az alsó részét nyomjuk.

Sebességszabályozó funkciók, műszerfali kijelzés, kezelés

A sebességszabályozó funkciók két fajtáját alkalmazzák az autókban, az egyik a sebességhatárolás, a másik a sebességtartás, közismert néven a Tempomat vagy CC (Cruise Control). A sebességtartó rendszer lehet automatikus, radarérzékelésű, mely a gépjármű előtt haladó gépkocsihoz mérten állandó követési távolságot állít be, felveszi az előtte haladó sebességét, melytől csak akkor tér el, ha a beállított sebessége kisebb. ACC – Automatic CC, Autonomous CC, Adaptive CC neveket viselhet.

Sebességhatároló funkció, műszerfali kijelzés, kezelés


A sebességhatároló berendezés teszi lehetővé, hogy a kiválasztott sebességértéket menet közben ne lehessen túllépni. Ez hasznos lehet például városi forgalomban vagy olyan helyeken, ahol a maximális sebesség korlátozva van (munkavégzés az úton) stb.

A rendszer körülbelül 30 km/h sebesség felett működőképes. A sárga visszajelzőlámpa a kijelzőegységen azt jelzi, hogy a sebességhatároló be van kapcsolva. Amikor a funkció működik, a kijelzőegységen a „Sebességhatároló” üzenet látszik, vonalakkal együtt. Gyártótól függő helyen, például a kormányoszlopon lévő kapcsolóval kapcsolhatjuk be a sebességhatároló funkciót. A kijelzőegységen kigyullad a visszajelzőlámpa és a fedélzeti számítógép „sebességhatároló” üzemmódba vált.

A sebességhatároló funkció bekapcsolása. Állandó sebességgel haladva (körülbelül 30 km/h), valamint a megfelelő sebességfokozatban (mechanikus sebességváltós gépkocsiknál) meg kell nyomni a sebességválasztó, memorizáló nyomógombot (ez lehet a kormányon vagy a bajuszkapcsolók egyikén). Ugyancsak ezen gombok egyikével növelhetjük a sebességhatárt, illetve csökkenthetjük. Ha a határsebesség érték memorizálódott, amíg ezt a sebességértéket el nem érjük, a vezetés azonos a sebességhatárolóval nem felszerelt gépkocsiéval. Ettől kezdve a gázpedál működtetésével a beállított maximális sebesség átlépése nem lehetséges a veszélyhelyzetet kivéve.

A sebesség átlépése veszélyhelyzetben. Nyomjuk be határozottan és teljesen a gázpedált (a pedállal az „ellenállási ponton” túlhaladva), ez feloldja a sebességhatárolást. Amíg a sebesség meghaladja a sebességhatárt, a sebességhatár villog a kijelzőegységen. A veszélyhelyzet elmúltával engedjük vissza a gázpedált, a sebességhatároló funkció újra működésbe lép, amint a jármű sebessége a veszélyhelyzet előtt beállított sebesség alá csökken.

Bizonyos körülmények között (például meredek lejtőn) a rendszer nem tudja a beállított sebességértéket tartani, a beállított sebesség villog a kijelzőegységen.

Sebességtartó szabályozás, műszerfali kijelzés, kezelés


A sebességtartó lehetővé teszi, hogy folyamatosan egy előre kiválasztott sebességgel haladjon, ennek a sebességnek a neve tartott sebesség. A tartott sebesség folyamatosan állítható 30 km/h értéktől kezdődően. Ha a tempomat be van kapcsolva, az ikon megjelenik. Típusfüggő, hogy a beállított sebesség kijelzésre kerül-e. A rendszer működéséből következően előfordulhat, hogy a memorizált (előírt) sebesség és a kijelzőegységen leolvasható sebesség nem pontosan azonos.

A sebességtartó automatika nem használható sűrű forgalomban, kanyargós vagy csúszós úton (jegesedés, vízhártya, kavics) és kedvezőtlen időjárási körülmények között (köd, eső, oldalszél stb.). Ha van elmentett sebességérték és a szabályozás be van kapcsolva, a gázpedálról a lábat le lehet venni. Figyelem, minden esetben tartsa a lábait a pedálok közelében, hogy vészhelyzet esetén be tudjon avatkozni.


Minden pillanatban lehetőség van a szabályozott sebesség átlépésére a gázpedál megnyomásával. Amíg a beállított sebességnél gyorsabban halad, a kijelzőegységen a beállított sebesség - típustól függően - villoghat.

Elsősorban autópályán való haladáskor „kézigáz” beavatkozásra is alkalmas a Tempomat: lassítási igénynél a tempomatot lekapcsolhatjuk, így a gépkocsi szabadkifutásba kerül, ha ismét felvehető a korábban rögzített tartandó sebesség, a tempomat visszakapcsolásával a gépkocsi gyorsít és eléri a kívánt sebességet. Mindez akkor érvényes, ha nem kell pedálhoz érnünk, sebességet váltanunk. Gyorsíthatunk és lassíthatunk is a szabályozott sebességet beállító gombok segítségével.

Megjegyzendő, hogy a sebességtartó funkció készenléti állapotba kapcsolása vagy kikapcsolása nem eredményezi a sebesség gyors csökkenését, mint említettük szabadkifutásba kerül az autó, a motorfék és a menetellenállások fékezik az autót.

A sebességtartó funkció kikapcsolódik, ha benyomjuk

– a fékpedált,

  • a tengelykapcsoló pedált, vagy

  • automatikus sebességváltó esetén üres állásba kapcsolunk, illetve

– a leállítógombot, kapcsolót működtetjük.

A szabályozott sebesség mindnégy esetben memorizált marad és a „Memorizált” üzenet megjelenhet a kijelzőegységen.

Bizonyos körülmények között (például meredek lejtőn) a rendszer nem tudja a beállított sebességértéket tartani: a beállított sebesség, ha kijelzésre kerül, villog a kijelzőegységen.

(folytatjuk)

Dr. Nagyszokolyai Iván
az Autótechnika főszerkesztője

(a témához kapcsolódó további szakmai cikkek az Autótechnika folyóiratban, illetve a http://autotechnika.hu oldalon olvashatóak.)

 

 

 

Az oldal fő támogatója

 

2023.01.28
A közvéleményt és az európai, benne a magyar sajtót továbbra is élénken foglalkoztatja, hol építi....
2023.01.28
Elég télen a négyévszakos gumiabroncs? Van értelme ilyenkor lemosatni az autót? Milyen típusú....
2023.01.27
A Katasztrófavédelem jelenti péntek este:     ..
2023.01.27
Az új kezdeményezés hétről hétre több érdeklődőt vonz. ..
2023.01.27
Tavaly több mint 21 millió utast fogadtak a romániai repülőterek, ami mintegy 88 százalékos....
2023.01.27
És hogyan befolyásolja a fűtés az üzemanyag-fogyasztást?   ..
2023.01.27
Eddig tisztázatlan okból és körülmények között 2023. január 27-én nem sokkal éjfél után a 6-os....
2023.01.27
A Sony és a Honda által kifejlesztett új elektromos autó Afeela márkanév alatt kerül forgalomba, és....
2023.01.27
A BMW M GmbH modellpalettájára 2023-ban is érkeznek új különkiadások. Az új BMW M3 CS a prémium....
2023.01.27
A versenyhivatal jóváhagyását követően az AutoWallishoz került a Nelson csoport flottakezelési....