műszaki változások

Nemzetközi jármű-műszaki előírások a biztonság és a környezet védelme érdekében

2014.02.05.

A világ legtöbb országában - a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem és az energiatakarékosság érdekében - műszaki követelményeket támasztanak a közúti járművekkel szemben, melyek egyrészt a forgalomba helyezés engedélyezéséhez, másrészt a forgalomban lévő járművek műszaki állapotának rendszeres ellenőrzéséhez kapcsolódnak. A kontinensekre, sőt globálisan kiterjedő egységesítési törekvések eredményeként ma már nemzetközi egyezmények szabályozzák e követelményeket és alkalmazásuk feltételeit, és ezek betartása – amellett, hogy a gépjárműpiacra jutás előfeltételévé vált -, jelentősen hozzájárul a kereskedelmi akadályok elhárításához, megkönnyítve az áruk és a személyek szabad mozgását. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a további egységesítésen.

Szerző: Deák János

A technika fejlődéséhez folyamatosan igazodó és egyre szigorodó műszaki követelmények érvényre juttatása – más tényezőkkel együtt -  Európában  az elmúlt 10 éves időszakban több mint 40%-kal csökkentette a közúti balesetek halálos áldozatainak számát. A forgalomba bocsátott gépjárművek levegőt szennyező CO-, CH- és NOx- emissziójának megengedett értéke az első szabályozások bevezetésekor érvényes kezdeti érték kb. 3 %- ára, míg a megengedett zaj-emisszió mértéke kb. a felére (80 dB-ről 74 dB-re) csökkent

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága1958-ban, Genfben a gépjárművek műszaki jóváhagyására és a jóváhagyás kölcsönös elismerésére vonatkozó Egyezményt hozott létre. Ehhez az Egyezményhez az azóta eltelt időben több mint 50 ország, köztük Európán kívüliek is   csatlakoztak.  Ebben az Egyezményben az államok arra kötelezik magukat, hogy a bármely másik csatlakozott tagállam által jóváhagyott típushoz tartozó járműveket és jóváhagyott részegységeket, alkatrészeket saját országukban külön megvizsgálás nélkül forgalomba bocsátják és a többi tagállam jóváhagyását kölcsönösen elismerik, az elfogadott előírásokban rögzítettnél szigorúbb követelményeket nem támasztanak.  Jóváhagyást azok a termékek nyernek, melyek kielégítik az Egyezményhez csatolt 131 db műszaki előírás közül a kérdéses típusra vonatkozókat.

          

Egy-egy előírás egy-egy járműtulajdonságra (pl. károsanyag- és zaj-emisszió, fékezési tulajdonságok, utas- és gyalogosvédelmi tulajdonságok), egy-egy részegység, alkatrész (pl. biztonsági öv, gyermekülés, fejtámasz, gumiabroncs, kipufogódob, világító és fényjelző berendezések) biztonsági vagy környezetvédelmi megfelelőségére vonatkozik. Az 1958-as egyezmény keretében így egy-egy járműtípushoz sokféle jóváhagyás kapcsolódik.  Ezek az alkatrészen feltüntetett „E” betűvel és a hozzá csatlakozó azonosító számokkal jelennek meg.

Azokat az előírásokat illetően, amelyhez az egyes országok csatlakoztak, meg kell nevezniük az országban működő jóváhagyó hatóságot, amely a kijelölt és elfogadott, a hatóság által ellenőrzött vizsgáló intézmény vizsgálati jegyzőkönyve alapján kiadja a jóváhagyást jelentő „E” jelet.  Magyarországon – két, a gázüzemű gépjárművek speciális berendezéseinek és nyomástároló tartályainak követelményeit és vizsgálatait szabályozó előírás kivételével - a Nemzeti Közlekedési Hatóság a jóváhagyási jel kiadója, az említett két esetben pedig Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága. A Magyarországon működő elfogadott vizsgáló intézmények: KTI Nonprofit Kft, JÁFI-AUTÓKUT Mérnöki Kft., Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet Kft., FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet, TÜV Rheinland-KTI Kft., ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft., TÜV Rheinland InterCert Kft.  

Mindenre van szabály.

A kölcsönösség elve azt is jelenti, hogy külföldi vizsgáló intézmény vizsgálata alapján is kiadható pl. magyar jóváhagyási E jel, és fordítva, ehhez azonban az szükséges, hogy a hatóság feltétlenül megbízzon az intézményben és képes legyen ellenőrizni a vizsgálatok elvégzésének helyességét.    

Az  EU-ban a Tanács, az Európai Gazdasági Közösséget  létrehozó Szerződés 100. cikkelye alapján bocsátotta ki a  2007/46/EK számú, a teljes gépkocsi, mint egység  típusjóváhagyását szabályzó keretirányelvet. Jellemző az EU szabályozási munkájára, hogy 2007-től kezdve egyre fokozódó mértékben alkalmazzák a gépjárművekre vonatkozóan a rendeleti formát, korábban kizárólag irányelvek születtek ebben a témakörben.

Az EU irányelveket az Európai Közösség 28 tagállama köteles záros határidőn belül saját jogrendjébe iktatni, a rendeletek pedig minden további nemzeti jogi aktus nélkül automatikusan kötelezővé válnak az EU Hivatalos Lapban megjelenésüket követően, az ott megjelölt bevezetési határidővel.  Ily módon az Európai Közösségen belül csak olyan járművek kerülhetnek a forgalomba, melyek a hatóságilag ellenőrzött vizsgálatok eredményeitől függően e betűvel megjelölve, kielégítik az EU-ban érvényes műszaki követelményeket. A hatósági típusjóváhagyásokat az EU tagállamok kölcsönösen elismerik.  

Az EU csatlakozás következtében és azóta Magyarországon is hatályba léptetett több mint 200 EU irányelv és több mint 30 rendelet  lefedi a személygépkocsik tehergépkocsik, autóbuszok, motorkerékpárok és mező/erdőgazdasági járművekkel kapcsolatos biztonsági, környezetvédelmi és energiagazdálkodási követelményeket. A követelményeket és a vizsgálatok rendjét hazánkban a folyamatosan módosított „műszaki” és „eljárási” rendelet (5/1990/KÖHÉM és 6/1990/KÖHÉM) tartalmazza.

 

 

Az oldal fő támogatója

 

2024.07.24
Japánban már kapható a Lexus LBX sportváltozata, a GR Yaris hajtásláncával szerelt Morizo RR....
2024.07.24
Új cégnév, új arculat és új irányok az olajipari óriásnál ..
2024.07.24
A pályafenntartó teherautó ütközéselnyelőjébe rohant bele egy személykocsi az M5-ös autópálya....
2024.07.24
Fésűs Nelly színésznő, Vajtó Lajos üzletember, Kiss Norbert világ és ötszörös Európa bajnok....
2024.07.24
- Az Energiaügyi Minisztérium (EM) mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország....
2024.07.24
Parádés hétvégének indult, de balszerencsésen zárult Losonczy Levente számára a vendégszereplés a....
2024.07.24
Frontálisan ütközött egy személygépkocsi és egy teherautó a 4-es főút 141-es kilométerénél,....
2024.07.24
Más idők járnak. Egy elektromos crossoveren tér vissza Európába a Nismo modellnév. ..
2024.07.24
Szöveges és térképes figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország területére 2024.07.24. szerda....
2024.07.23
Máris tiltakozik az ellenzék.   ..