autógyártás

Műszerfali kijelzések, üzenetek – 3. rész

2014.03.28.

A gépkocsik közlekedésbiztonsága, a technikai rendszerek állagbiztonsága függ attól, hogy a gépkocsi vezetője megfelelően reagál-e a gépi információkra.

Szerző: Dr. Nagyszokolyai Iván
Az autógyártó nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gépjárművezetők ismerjék az autó műszaki állapotára vonatkozó jelzéseket. A gépkocsik közlekedésbiztonsága, a technikai rendszerek állagbiztonsága függ attól, hogy a gépkocsi vezetője megfelelően reagál-e a gépi információkra. Probléma esetén, a szavatossági időn belül, megvizsgálják, hogy eleget tett-e a gépkocsi használója a figyelmeztető jelzésekhez kötődő utasításoknak.

Kedves Olvasó, a címben foglalt témakör 3., záró fejezetéhez érkeztünk. (Az első részt itt, a másodikat pedig itt olvashatják.) Kezdjük a mai „lámpafigyelőt” egy olyan kijelzéssel – a gumiabroncsnyomás ellenőrzésével – mely már ma sem ritkaság, de általános lesz, hiszen ezt a fedélzeti ellenőrzést Európában (is) kötelezővé tették. Itt egy kicsit a technika mélyére is nézünk.

Gumiabroncsnyomás ellenőrzés, műszerfali kijelzés, kezelés


A gumiabroncs levegőnyomásának ellenőrzésére két eljárás ismert, mindkettőt alkalmazzák.

Közvetlen nyomásmérési eljárás, műszerfali kijelzés, kezelés

A közvetlen nyomásmérési eljárásnál a gumiabroncs belső terében, a kerékpántra szerelt, a szelepre szerelt vagy a gumiabroncsba szerelt (gumiabroncs belső felületére ragasztott) nyomásérzékelő és jeltovábbító elektronika küldi a levegőnyomás és levegőhőmérséklet jelet a műszerfali központi jelvevő, feldolgozó és kijelző egységbe. Minden kereket (a pótkerék kivételével) felszerelnek nyomás és hőmérséklet érzékelővel. (Vajon a pótkerék miért marad ki, nincs annál nagyobb méreg, ha kell a pótkerék, de azt laposan találjuk – persze tudom, hogy ez luxus…)

A rendszer tájékoztatja a vezetőt a gumiabroncsok megfelelő levegőnyomásáról és figyelmezteti, ha az nem elegendő, illetve ha szivárgás van (lassúdefekt érzékelés).

A nyomásjel vétel lehet kerék és hely szelektív (jeladó és jelvevő együttes kalibrálás), így azonosítása a kerékhez és helyhez kötődik. Ha a kereket más helyre szereljük át, az új helyről téves jelet vehet az elektronika. A téves információk súlyos következményekkel járhatnak. Így tehát kerékfelcserélés nem lehetséges, illetve tudnunk kell erről!

Gyárilag azonosítják a kerekeket és a kerékhelyet.


Az egyes kerekek helye könnyen megtalálható, a Renault így csinálja, ha megfigyeljük a szelepet körülvevő gyűrűk színét:

A: sárga gyűrű,

B: fekete gyűrű,

C: piros gyűrű,

D: zöld gyűrű.

A pótkeréken nincs érzékelő, tehát a rendszer nem ismeri fel. Ha valamelyik kerék helyett a pótkerék van felszerelve, a rendszer működési rendellenességet jelez.

Az ikon megjelenésén túl tájékoztató grafikai kijelzés is szolgáltat információt. A kijelzőegység visszajelzői jelzik az esetleges rendellenességeket (kis levegőnyomás a kerékben, defektes kerék, üzemen kívüli rendszer stb.)

Ha valamelyik kerék rajza eltűnik, ez a nyomásérzékelő hiányát vagy a hibáját jelzi (pl. ha itt pótkerék van felszerelve). Amelyik kerék színkitöltéssel jelzett, annál van nyomásvesztés. Az üzenet mellett a STOP kijelzés is világíthat.

Közvetett nyomásmérési eljárás, műszerfali kijelzés, kezelés


A gumiabroncs levegőnyomás ellenőrző rendszer az ABS kerékjeladók segítségével összehasonlítja a fordulatszámot és ezzel az egyes kerekek gördülési sugarát, gördülési kerületét. Egy kerék gördülési kerületének a megváltozása esetén világít az ellenőrző lámpa. Egy kerék gördülési kerülete megváltozik, ha:

- az abroncs levegőnyomása lecsökken,

- a gumiabroncs szerkezete károsodott,

- a jármű egyoldalúan van terhelve (terebélyes anyós az anyósülésen…), az egyik tengely kerekei jobban vannak terhelve (utánfutó vontatás, hegymenet, lejtmenet),

- hóláncok vannak felszerelve, szükségkerék van felszerelve.

Az ellenőrzőlámpa világít, ha legalább egy kerék gumiabroncs levegőnyomása jelentősen kisebb a tárolt alapértékhez képest, azaz a normál körülmények között felvett kerékkerület a tárolt alapértékhez képest jelentősen kisebb.

A gumiabroncsok levegőnyomásának változtatása, egy vagy több kerék cseréje után el kell végezni a rendszer alapbeállítását az alábbi módon:

- a gumiabroncsokat fújjuk az előírt nyomásra,

- kapcsoljuk be a gyújtást,

- nyomjuk meg a SET gombot 2 másodpercnél hosszabb ideig. A gomb benyomása alatt világít az ellenőrző lámpa. Egyidejűleg törli a rendszer memóriáját és indul az újrakalibrálás, amit hangjelzéssel és az ellenőrző lámpa kialvásával igazol.

Ha nem alszik el az ellenőrzőlámpa az alapbeállítás után, akkor hiba van a rendszerben.

A menet közben kigyulladó és villogó ellenőrzőlámpa rendszerhibára utal.

Meghatározott feltételek esetén, mint például sportos vezetésnél, latyakos, havas vagy nem szilárd burkolatú úton való haladásnál az ellenőrző lámpa nyomásvesztésnél csak késve vagy egyáltalán nem jelez.

Nagyon gyors levegőnyomás-vesztésnél (durrdefekt) a rendszer nem tud figyelmeztetni!

Visszatartó rendszerek, műszerfali kijelzés, kezelés

A visszatartó rendszerek (SRS) közé a légzsákokat (airbag), a biztonsági öv feszítőt, az aktív fejtámlaállítót értjük, a közeljövőben ehhez még hozzájön az ülés hossz- és keresztirányú állítása és a gyalogosvédelmi rendszer (felugró motorháztető).

Az ellenőrző lámpa a gyújtás bekapcsolása után néhány másodpercig világít. Ha az ellenőrző lámpa nem alszik el, vagy menet közben világít, akkor a rendszer meghibásodott. Meghibásodás van akkor is, ha a gyújtás bekapcsolásakor az ellenőrző lámpa nem világít. Az ellenőrzés valamennyi légzsákra egyidejűleg vonatkozik.

A légzsákrendszer működéskészségét egy kikapcsolt légzsáknál is ellenőrzi a fedélzeti diagnosztika. Mód van arra, hogy szervizben az első-, az oldal- és a fejlégzsákot kikapcsoltassuk (üzemen kívül helyezzük). Erre szükség lehet mozgáskorlátozottaknál, ahol különleges felszereltség szükséges a kormánykerék tartományában, vagy más üléseket szereltek be (légzsák nélküli ortopédiai üléseket).

Az ellenőrző lámpa a gyújtás bekapcsolása után 4 másodpercig világít és utána még 12 másodpercig, 2 másodperces intervallumokban villog. Az alábbi szöveges üzenet jelenik meg: Airbag/Gurtstraffer deaktiviert (A légzsák/övfeszítő kikapcsolva!).

Az utasoldali első, valamint az utasoldali oldallégzsákot kapcsolóval lehet kikapcsolni. A gyújtás levétele után forgassuk a légzsákkapcsoló kulcsnyílását a gyújtáskulccsal a nyíl irányának megfelelően.

Csak levett gyújtásnál szabad az utasoldali légzsákot kikapcsolni és visszakapcsolni! Kikapcsolt utasoldali légzsáknál, a gyújtás ráadásakor 4 másodpercig világít a kombinált műszerben légzsákellenőrző lámpa. Világít az OFF felirat és a szöveges kijelzésben az alábbi üzenet olvasható: PASSENGER AIR BAG OFF. Ha villog az OFF kijelzés, az utasoldali légzsák, bekapcsolt állapota ellenére, üzemképtelen.

A rendszer hibás, ha sem az ON, sem az OFF felirat nem világít, valamint akkor, ha a ki- vagy bekapcsolásra az ON/OFF felirat nem vált.

FIAT gépjárműveknél az utasoldali figyelmeztető lámpa az utasoldali légzsákok üzemkész állapotában, a gyújtás ráadása után (indítókulcs MAR állásban) 4 másodpercre kigyullad, majd ezt követő 4 másodpercben villog. Figyelem! Az utasoldali légzsákellenőrző lámpa a légzsáklámpa (airbag lámpa) üzemképtelenségét is jelentheti. Erre az utasoldali légzsákellenőrző lámpa 4 másodpercen túli villogása utal.

A vezető és utasoldali biztonsági övek bekapcsolására hangjelzés figyelmeztet. Az utasoldali bekapcsolás szükségességét ülésterhelés érzékeléssel állapítják meg. A hangjelzés késleltetett, illetve haladási sebesség eléréséhez (20 km/h) kötött. A hangjelzés a bekapcsolásig vagy állandó, vagy idővel (90 másodperc) automatikusan kikapcsol.

Nyílászárók zárt állapotának ellenőrzése

A nyitott állapotra az ikonok világítása és hangjelzés hívja fel a figyelmet. A motorháztető, csomagtérfedél és az ajtók ellenőrző lámpái kikapcsolt gyújtásnál is világítanak max. 5 percig.

Motorolajnyomás vészjelzés

A motorolajnyomás vészjelző lámpa a gyújtás bekapcsolásakor néhány másodpercig világít. Egyes információs kijelzővel szerelt gépkocsiknál a gyújtás bekapcsolása után nem világít a lámpa, hanem csak akkor, ha meghibásodás áll fenn, vagy túl alacsony a motorolajszint. Ez a lámpa nem olajszintjelző!

Ha a motorolajnyomás vészjelző lámpa kigyullad és villog, a gépkocsival azonnal meg kell állni és a motort le kell állítani. Ellenőrizni kell az olajszintet és szükség szerint utántölteni. Ha ég/villog a vészjelző lámpa, akkor sem szabad a motort újra indítani, ha a motorolajszint megfelelő.

FIAT Multijet részecskeszűrővel szerelt dízelmotoroknál az ikon kigyulladása és villogása azt is jelzi, hogy a motorolaj elhasználódott. (Ha állandóan ég, az a motorolajnyomás veszélyesen kis értékére utal.) Az első figyelmeztetés után az ikon minden motorindításkor kb. 60 másodpercig villog, majd két óránként ismét megjelenik a motorolaj cseréig.

Motorolajszint figyelmeztetés


A figyelmeztető jelzés kigyullad, amikor a motorolaj szintje a minimum alá csökken. Egyes típusoknál, ha motorháztetőt kinyitjuk és az 30 másodpercnél hosszabb ideig marad nyitva, a jelzés kialszik. A lámpa kb. 100 km megtétele után újra kigyullad.

Amennyiben a motorolajszint érzékelő hibásodott meg, akkor ezt a gyújtás bekapcsolása után a lámpa villogása és hangjelzés jelzi.

Motorhűtőközegre vonatkozó vészjelzés, figyelmeztetés, intézkedés

A figyelmeztető fény világíthat folyamatosan és villoghat. A kijelzés utalhat túl nagy hűtőközeg hőmérsékletre vagy a hűtőközeg MIN érték alatti szintjére. A kellő elővigyázatossággal, időkivárással ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintjét a kiegyenlítő tartályban, szükség szerint töltsünk utána.

A vészjelzés kigyulladhat nehéz üzemi körülmények között is (emelkedőn haladás utánfutóval vagy teljes motorterheléssel, nagy külső hőmérsékleten dugóban való haladásnál). Állítsuk meg a gépkocsit, járassuk a motort alapjárati fordulatszámon, közben kis gázadással segítsük a hűtőfolyadék áramlását. Csak azután állítsuk le a motort és ellenőrizzük a folyadékszintet. Nagy igénybevétellel történő üzemelés után (erős autópályaüzem, hegymenet) a motort – különösen a turbófeltöltésű motorokat - a jármű megállása után közvetlenül ne állítsuk le, ajánlatos kissé növelt üresjárati fordulatszámon rövid ideig (1-2 perc) járatni.

Egyes típusoknál a fenti figyelmeztető lámpa kék színű is lehet, ha világít a kedvezőtlenül kis motorhűtőközeg hőmérsékletre hívja fel a vezető figyelmét.

Elektromechanikus vagy elektromos szervokormány

Ha sárga visszajelzőlámpa világít, a szervokormány részleges meghibásodása áll fenn, a kormányzáshoz szükséges erő nagyobb lehet. Amennyiben ismételt motorindítás után a sárga jelzés elalszik, a rendszerben nincs hiba. Ha az akkumulátort lekötötték, majd újra csatlakoztatták, akkor a gyújtás bekapcsolása után világít a sárga ellenőrző lámpa. Egy rövid útszakasz megtétele után a lámpának ki kell aludnia.

Ha a piros ellenőrzőlámpa világít, a szervokormány teljesen meghibásodott és a kormányrásegítés megszűnt

A CITY zöld jelzés a „DUALDRIVE” elektromos szervokormány (FIAT) vezető által nyomógombbal bekapcsolt állapotát jelzi.

Egyéb visszajelzések

Indításgátló - immobiliser - ellenőrzőlámpa

A bemutatott ikon a gépkocsi védelmi rendszer hibájára utal (FIAT CODE), színe borostyánsárga. Ha járó motornál villog, ez azt jelenti, hogy az indításgátló rendszer nem védi a gépkocsit. Amennyiben az OBD ikonnal együtt világít, az a FIAT CODE rendszer hibáját jelenti. Márkaszervizben a kulcskódolás ellenőrzést, illetve újrakódolást kell végezni.

Toyota Corolla típusú, intelligens nyitási és indítórendszer nélküli járműveknél a gyújtáskulcs gyújtáskapcsolóból való kihúzását követően a visszajelző lámpa villogása jelzi, hogy a rendszer működik. Intelligens nyitási és indítórendszerrel felszerelt járműveknél az „ENGINE START STOP” gomb kikapcsolását követően a visszajelző lámpa villogása jelzi, hogy a rendszer működik.

Parkolási-segély ellenőrzés

A parkolási ultrahangos érzékelő, illetve a parkolást segítő rendszer hibáját mutatja, színe borostyánsárga.

Gázolajszűrő víztartalom visszajelzés

Dízelmotorok gázolajszűrőjében a leválasztott víz elérte a figyelmeztetési szintet. A vízleeresztést egyes típusoknál a gépkocsivezető is elvégezheti, ajánlatos azonban szakember közreműködését igénybe venni. Amennyiben a lámpa szinte közvetlenül a tankolás után gyullad ki, valószínűsíthető, hogy a tankolásnál került víz a rendszerbe. A motort le kell állítani és szervizbe juttatni a gépkocsit.

Tüzelőanyagtartalék jelzés

A figyelmeztető lámpa kigyullad, ha a tüzelőanyag mennyisége a tartályban eléri a gyártó által megadott biztonsági tartalék értéket (5-10 liter). Kis tartálymennyiségnél, mely még nem éri el figyelmeztetési szintet, ha az autóval erős ívmenetben haladunk, erős fékezést vagy gyorsítást hajtunk végre, akadályon haladunk át, a lámpa kigyulladhat. A lámpa jelzését hangjelzés kíséri. Az erre vonatkozó szöveges információ csak akkor tűnik el, ha a minimális mennyiséget meghaladó értéket tankoltunk és az autóval rövid utat megtettünk.

Ablak/fényvető mosófolyadék utántöltés

Az ablakmosó berendezés tartályában minimális folyadékszint elérésére figyelmeztet.

Akkumulátor töltés

Az ellenőrzőlámpának a gyújtás bekapcsolása után világítania kell, majd a motor beindulása után el kell aludnia. A motorindítást követő alapjárati motorüzemben rövid idejű továbbégés megengedett.

Az ellenőrzőlámpa az akkumulátor töltéséről, a generátor üzeméről, a töltőrendszer állapotáról ad információt, gyártója válogatja, hogy az energiamenedzsment rendszer milyen ismérvek alapján ad parancsot a lámpa kigyújtására. Az biztosra vehető, hogy a lámpa kigyulladásakor az akkumulátortöltés nincs rendben, várható, hogy a gépkocsi elektromos energiaellátása veszélyeztetett. Ajánlatos ilyenkor minden, nem feltétlenül szükséges villamos fogyasztót kikapcsolni.

Többfunkciós kijelző

A műszerfali többfunkciós kijelző információi alapján, a megfelelő választógombokkal funkcióprogramozás (ki- és bekapcsolás, időzítés stb.) is végezhető.

Néhány funkciót a VW csoportnál alkalmazott MFA kijelzőn felsorolás erejéig megemlítünk:

- esőzárás (zárt járműnél eső esetén felhúzza az ablakokat, zárja a tolótetőt),

- ajtónyitás (egyenkénti nyitások, automatikus zárás),

- riasztóberendezés nyugtázás (a riasztó aktiválásakor, vele együtt a táv ajtózáráskor, valamint a riasztó kikapcsolásakor, vele együtt táv ajtónyitáskor kiegészítőleg szólaljon-e meg hangjelzés. Ezt számos országban tiltják!)

- ablakműködtetés (vezető ablaknál vagy minden ablaknál legyen-e komfortműködtetés),

- tükörlehajtás (hátramenetben a jobboldali tükör lehajtás ki- vagy bekapcsolása),

- világítások időzítése, aktiválása (coming/leave home világítás és időzítés, nappali menetvilágítás bekapcsolás, lábtérvilágítás erősség állítás),

- téli gumik használatánál sebességhatár elérés figyelmeztetés,

- idő állítás,

- nyelv kiválasztás,

- mértékegység kiválasztás,

- szervizintervallum jelzés visszaállítás.

Szerző: Dr. Nagyszokolyai Iván

az Autótechnika főszerkesztője

(a témához kapcsolódó további szakmai cikkek az Autótechnika folyóiratban, illetve a http://autotechnika.hu oldalon olvashatóak.)

 

 

 

Az oldal fő támogatója

 

2023.09.29
Kamu váltásokkal, az eredeti Mk1-es GTI hanggenerátorával, de kellően stílusos külsővel érkezik....
2023.09.29
Egy autó tereptárgynak ütközött a bogyiszlói lehajtójánál, majd az út melletti fás-bokros területen....
2023.09.29
Tavaly az előző évinél öt százalékkal több, rekordmennyiségű ipari robotot helyeztek üzembe szerte....
2023.09.29
Közeleg a 26. Csabai Kolbászfesztivál, amelyet idén október 19-22. között rendeznek meg Békéscsabán....
2023.09.29
A Truck and Trailer Welt magazin által rendszeresen megrendezett European Truck Challenge....
2023.09.29
Az ember mindig arról álmodott, hogy képes lesz a jövőbe látni. A mesterséges intelligencia (MI)....
2023.09.29
Az olimpiai és paralimpiai mozgalom hivatalos mobilitási partnereként a világ legzöldebb....
2023.09.29
Megrendülten tudatjuk, hogy életének 73. évében elhunyt Bendekovits Zoltán egyetemi adjunktus, okl....
2023.09.29
2024 egyik nagy kérdése, hogy vajon átalakítja-e az utazási szokásokat az autósokat érintő számos....
2023.09.29
Döbbenetes tragédia történt hétfőn Bécsben – írja a Heute című osztrák napilap. ..